Kehra gümnaasiumi remont pöörab valla elu pea peale

2536

Kehra koolimaja kauaoodatud remont algab sügisel.

„Tegime õpilastele küsitluse, kuidas   muuta  koolis  käimine meeldivamaks. Vastustes troonis esikohal ülekaalukalt kooli remont. Ka kooli 160. juubeli vilistlastepäeval eelmise aasta sügisel kõlas paljude külaliste, sealhulgas endiste direktorite sõnavõttudest, ootus, et gümnaasium tehakse korda, “ räägib Kehra gümnaasiumi direktor Urve Ranna­ääre.

„Remonti on väga vaja, suurt osa hoonest ei ole kordagi remonditud pärast maja ehitamist 1960ndatel aastatel, kui välja arvata neljas korrus, mis  tehti korda 2008. aastal. Ükski asi siin ei vasta nõuetele, meil ei ole näiteks tööõpetuse klassis õppekööki. Klassiruumides on eriti selgelt näha, kui halvas seisukorras on kogu maja.“

Veebruaris kinnitas Eesti Vabariigi valitsus KOIT-kava Harjumaa projektid. Kehra gümnaasiumi hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks on lubatud   981 813,18 eurot (15 362 038 krooni), mis tähendab, et gümnaasiumi remont saab alata. Anija vald peab lisama eraldatud summale 15 protsendi suuruse oma­osaluse.

Anija abivallavanem Urmo Sitsi selgitab: „Tööde kogumaksumusest ei räägi enne, kui projekteerimine on lõppenud ja kalkulatsioonid tehtud.
Hinnakalkulatsioonide ja projekti ning ehitushanke väljakuulutamise vahe on paar aastat. Turg on selle aja jooksul ümber kujunenud ja hinnad kasvanud.
Anname endale aru, et ehitus võib osutuda hindade tõttu esialgsetest plaanidest kulukamaks ning oleme selleks valmis.“

Vallavanem Tiit Tammaru sõnul loodetakse, et sel aastal tuleb ka teha lisaeelarve, millest sellisel juhul suunatakse raha gümnaasiumi remondi jaoks.

Praegusest koolihoonest jääb alles majakarp, katus ja aknad. Küttesüsteem vahetatakse osaliselt. Majja tuleb ventilatsioonisüsteem, mis tänaseni puudub.
Täielikult vahetatakse välja vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Maja saab uue soojustuse ja välisfassaadi. Koolis tehakse siseviimistlus, mille käigus saavad korda koorunud värviga põrandad  ja seinad ning klassiruumidesse tulevad nõuetele vastavalt kraanikausid. Eeldatavasti tulevad muutused ka ruumiplaanis, millised täpsemalt, ei ole Urmo Sitsi sõnul kindel enne, kui projekt on lõplikult valmis.

Urmo Sitsi: „Kehra gümnaasiumi remont on hädavajalik. Kooli visuaalsest küljest pole mõtet rääkidagi. See on püsinud samasugusena hoone ehitamisest alates. Välja on vahetatud vaid küttesüsteem, aga kuna majal pole soojuspidavust ollagi, siis on küttearved ikka suured.“

Ta nendib, et küttekulude vähenemine ei tähenda kooli ülalpidamiskulude vähenemist. Uus ventilatsioon on energiakulukas. Valamute tulekuga igasse klassiruumi suureneb veekulu. Elektriarved võivad jääda umbkaudu praegusesse suurusjärku, sest uued valgustid on energiasäästlikumad.

„Ülalpidamiskulud kokkuvõttes ilmselt suurenevad, aga antud juhul ei saa kokku hoida ja see ei ole ka eesmärk. Tähtis on luua koolis normaalne õppekeskkond ja -tingimused,“ lausub abivallavanem.

Gümnaasiumi rekonstrueerimisprojekti koostab Estplan OÜ. Praeguse ajakava järgi valmib projekt mais, juunis tehakse ekspertiis ja parandused ning augustis plaanib Anija vallavalitsus kuulutada välja ehitushanke, et alustada sügisel remonti. Ehituse täpne algusaeg sõltub abivallavanema sõnul sellest, kuidas hanke läbiviimine õnnestub. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad tööd alata novembris.

Remondi ajal hakkab õppetöö toimuma valla erinevates hoonetes – Kehra kunstidekoolis, Anija valla spordikeskuses, F.R. Kreutzwaldi 2 asuvas vallavalitsuse majas ja mujal.

Urmo Sitsi ütleb, et kooliskäimise korraldus on praegu veel otsustamata: „Vaatame ringi, kuhu õppetöö ajutiselt mahutada. Kindlasti tahame jätta selle Kehra piiresse, et õpilased ei peaks kaugemale sõitma. Õppetöö korraldus jääb kooli enda teha. Kui need plaanid paika saavad, siis tuleb ümber korraldada vallasisene transport ja luua sobivad bussigraafikud.“

Ta lisab, et gümnaasiumi remont pöörab kogu valla elu pea peale ja mõjutab nii kooli, kodusid kui mitut vallaasutust, aga tehtud peab see saama, teisiti pole võimalik.

Eelmine artikkelTulekahju Ranna tänaval
Järgmine artikkelJANAR VAIK Raasikult sai Emakeele Seltsilt peapreemia keeleteo eest