Anija vallavalitsus toetab MTÜsid 57 718 euroga

753

Anija valla eelarvest antakse toetusraha 16 MTÜle.

Anija valla eelarves on MTÜde toetuseks ette nähtud 63 911,65 eurot (1 000 000 krooni). Sellest 57 718,61 eurot (903 100 krooni) läheb projektide toetuseks ja 6193,04 eurot (96 900 krooni) jääb reservi. Kokku esitas taotlusi 16 MTÜd.

Anija abivallavanem Marge Raja selgitas, et püütakse toetada MTÜsid, kelle tegevuse sihtrühmad on lapsed, noored ja eakad ning ka tervisele suunatud projekte. Oluline on, et kõik huvigrupid saaksid midagi.

Aastatel 2008-2009 ei saanud MTÜd masu tõttu vallaeelarvest toetust, sest kardeti, et paljud neist ei ela kriisi üle. Ükski MTÜ ei ole ametlikult tegevust lõpetanud. MTÜdele eraldati toetust samas suurusjärgus nagu mullu.

Spordiklubidele eraldas vallavalitsus 38 155,25 eurot (597 000 krooni). HC Kehra Käsipall saab 3259,94 eurot (510 000 krooni), hokiklubi Kehra Snaipers 1022,59 eurot (16  000 krooni) ja Kehra Koroonaklubi 703,03 eurot (11 000 krooni). Veel toetatakse 1278,23 euroga (20 000 krooni) Raasiku jalgpalliklubi FC Jokker, kus mängivad ka Anija valla õpilased.

Uue tulijana saab 1597,79 eurot (25 000 krooni) orienteerumisürituse  inventariks ja projekti kaasfinantseerimiseks MTÜ Orienteerumisklubi Põrgupõhja.
Ka toetatakse Taivo Püi kõrgmäestikulaagreid Keenias ja USAs, mõlemat 479,34 euroga (7500 krooni).

Kultuuriseltsidele antakse 9503,66 eurot (148 700 krooni), sellest 830,85 eurot (13 000 krooni) Anija valla noortevolikogule, mis ei tegutse veel ametlikult MTÜna.

Kultuuriettevõtmistest määrati toetus MTÜ Tuulekell suvisele vabaõhulavastusele „Birkenruh episood. Kurb armulugu“ Friedebert Tuglase 125. sünniaastapäeva tähistamiseks. MTÜ Tuulekell tegutseb Raasiku vallas, Anija vallavalitsus oli nõus toetama omafinantseeringut 958,67 euroga (15 000 krooni).

Kehra Kultuuriselts saab ettevalmistusrühmade, löökpilliansambli Xilofono välisreisiks ja CD väljaandmiseks 6007,69 eurot (94 000 krooni), Alavere Külaarendamise Selts 268,43 eurot (4200 krooni) liuvälja ja suusaraja hooldamiseks ning 159,78 eurot (2500 krooni) külapäeva läbiviimiseks. MTÜle Põrguvärk on lubatud 1022,59 eurot (16 000 krooni) valla jaanipäeva korraldamiseks  ja 255,65 eurot (4000 krooni) taasiseseisvumispäeva korraldamiseks.
Külaliikumisi toetab vallavalitsus 9164,93 euroga (143 400 krooni). MTÜ Kehra Raudteejaam antakse 191,73 eurot (3000 krooni) ajalookonverentsiks, 76,69 eurot (1200 krooni) Vabadussõja sündmuste tähistamiseks ning 191,73 eurot (3000 krooni) raamatu „Kehra lood“ väljaandmiseks. Voose Külaselts saab 2556,47 eurot (40 000 krooni), sellest 1312,11 eurot (20 530 krooni) talispordipäeva korraldamiseks. MTÜle Pikva-Arava Külaelu antakse 6148,30 eurot (96 200 krooni) ning MTÜle Koostöökoda 894,76 eurot (14 000 krooni) üleriigilistes programmides osalemiseks.

Eelmine artikkelTulekahju Ranna tänaval
Järgmine artikkelJANAR VAIK Raasikult sai Emakeele Seltsilt peapreemia keeleteo eest