Raasiku vallavolinik päris toidutoetuste kohta

676

Vallavalitsus vastab arupärimisele 14. aprillil.

Raasiku vallavolikogu liige Ivar Vilberg esitas volikogu 8. märtsi istungil vallavalitsusele arupärimise, milles soovis teavet tänavu 21. jaanuaril vallavalitsuse vastuvõetud korralduse kohta põhikoolide koolilõuna ja haridusasutuste töötajate toidupäeva maksumuse kinnitamisest.

Ta tundis huvi, mis kaalutlustele ja arvutustele tuginedes kinnitas vallavalitsus alates 1. veebruarist ametnikele ja valla hallatavate asutuste töötajatele toidupäeva maksumuseks 1,2 eurot päevas, jättes aga kõrvale koolide pikapäevarühmad, töötud, paljulapselised pered ja vanurid.

Samuti päris Ivar Vilberg, kuidas on tagatud riigi eelarvest finantseeritava kauba, nagu koolipiim sihtotstarbeline kasutamine ja Euroopa Liidu põllumajandusministrite nõukogu otsusega koolilastele tasuta puu- ja köögivilja jagamine ainult õpilastele.

„Kes tasub lõplikult vallavalitsuse ametnike ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate toidupäeva maksumuse ja kas rahade liikumine toimub ettemaksuna? Millist mõju avaldab otsus põhikoolide köögi majanduskuludele ning Raasiku valla eelarvele ehk valla maksumaksjatele erisoodustusmaksude ja muu sellise näol,“ jätkas Ivar Vilberg, kellele jäi arusaamatuks, miks vallavalitsus ei arutanud otsust eelnevalt volikoguga ning koolide ja nende hoolekogudega. Vastavalt volikogu töökorrale tuleb arupärimisele vastata kirjalikult 10 tööpäeva jooksul, vallavalitsus annab suulisi vastuseid 14. aprilli vallavolikogu istungil.

Eelmine artikkelTulekahju Ranna tänaval
Järgmine artikkelJANAR VAIK Raasikult sai Emakeele Seltsilt peapreemia keeleteo eest