Kas Kuusallu konteinerlasteaed koolieelikute lisarühma jaoks?

1529

Kuusalu valla hariduskomisjon on kahel korral arutanud, kuidas saaks avada sügisest 2013 lisarühma 6aastastele lastele.

Valla hariduskomisjoni juht Sulev Valdmaa teatas möödunud kolmapäeval volikogu istungil, et Kuusalu lasteaias Jussike on ruumikitsikus. On rühmajagu lapsi, kes pandud lasteaia järjekorda 2009. aastal, kohta pole nad seni saanud, ehkki peaksid vähemalt koolieelikutena käima lasteaias.

Ta sõnas, et ühe variandina kaaluti konteinerlasteaia ajutist rentimist, iseküsimus on, kas valla rahakott kannataks selle välja. Eestis on mitmel pool konteinerlasteaiad ühendatud lasteaiahoonega. Üks võimalus oleks ka sõimerühma sulgemine sügisest 2013 kuni kevadeni 2014, sedagi varianti on mõned omavalitsused kasutanud.

Enn Kirsman märkis, et seest pole vahet, kas lapsed on konteinerlasteaias või tavalises majas. Marika Astor lausus, et konteineri rent on kõrge, lisaks kommunikatsioonide rajamine, mis pole samuti odav.

Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et Kiiu lasteaia ehitusleping on sõlmitud ning üks võimalus on, et kiire ehitamise korral saaks selle avada 2014. aasta algusest: „Mida varem uus lasteaed valmis saab, seda parem nii lastevanematele kui ka tõenäoliselt ehitajale. Arutame praegu uue rühma avamist, mis toimuks 2013 aasta sügisel. Selleks ajaks on Kiiu lasteaia ehituskäik selge. Pigem tuleks uurida võimalust, kas lapsevanemad oleksid nõus saatma lapsed spetsiaalse bussiga ajutiselt Kolga lasteaeda. Sealsete vabade rühmaruumide kordategemine oleks investeering, konteinerlasteaia rent aga kulutus.“

Järgmisel päeval arutas sama teemat Kuusalu vallavalitsus ning esmase lahendusena paluti Jussikese lasteaia direktoril välja selgitada, kui paljud lapsevanematest saadaksid oma lapsed Kolga lasteaeda.

Jussikese direktor Astrid Meister kommenteeris Sõnumitoojale, et riik ei kohusta omavalitsusel võimaldama vähemalt aasta enne kooli lastel lasteaias alusharidust, kuid probleem on olemas ning lasteaia juhtkond andis sellest teada: „Praegu on olukord selline, et 2009. aastast järjekorras olevad lapsed lasteaeda ei pääse. Nende vanematele oleme kolm aastat järjest saatnud eitava vastuse. Samas on saanud sõimerühma lapsed, kes tol ajal polnud veel sündinud.“

Direktori sõnul on lasteaia järjekorras üle paarikümne 5-7aastase lapse. Lasteaed saatis nüüd nende vanematele kirjad palvega anda teada, kas oleksid huvitatud, kui saatjaga buss viiks lapse Kolka ja tooks õhtul tagasi. Esimeste vastustega on ilmnenud probleem, et vanematel algavad ja lõpevad tööajad erinevalt. Kui on teada, mida vanemad arvavad, tuleb küsimus taas arutusele Kuusalu vallavalitsuse istungil.