Kuusalu valla pensionäridel pole vaja enam maamaksusoodustust taotleda

1124

Maamaksusoodustus elamu- ja õuemaalt on alates 2013. aastast sätestatud seadusega üleriigiliselt.

Kuusalu vallavolikogu otsustas novembri lõpus toimunud istungil jätta 2013. aasta maamaksumäärad samaks, mis on tänavu.

Vallavalitsuse seletuskirjas on öeldud, et maamaksusoodustus elamu- ja õuemaalt on nüüd sätestatud seadusega. Seda arvutatakse vastavalt maaomanike rahvastikuregistris registreeritud elukohale ja ainult sellelt katastriüksuselt, kus ta elab.

Maakorraldusteenistuse juhataja Peeter Raudsepp: „Alates 1. jaanuarist 2013 on vastavalt maamaksuseadusele võimalik lisaks üleriigilisele maksusoodustusele anda pensionäridele täiendavat maamaksusoodustust ainult tiheasustusalades ja elamumaa sihtotstarbega maalt. Seetõttu tegi vallavalitsus ettepaneku mitte anda pensionäridele lisaks koduomaniku soodustusele täiendavalt maamaksusoodustust, et ei tekiks ebavõrdsust nende pensionäridega, kes elavad hajaasustuses.“

Vastavalt seadusemuudatustele antakse kõigile maaomanikele maamaksuvabastus rahvastikuregistris elukohana registreeritud maaüksuselt tiheasustuses 0,15 hektari ja hajaasustuses kuni 2 hektari ulatuses elamumaa ning õuemaast. Maamaksusoodustus arvestatakse automaatselt. Maaomanikud ei pea  selleks avaldust esitama. Tihe­asustusalad on Kuusalu vallas osaliselt Salmistu ja Andineeme küla, Valklas Mutionu ühistu ja hooldekodu ümbrus, Vahastus Sigula endine aiandusühistu ning Kiiu, Kuusalu ja Kolga alevikud. Endise Loksa valla külades ei ole tiheasustusalasid.

Peeter Raudseppa kommenteerib, et käesoleval aastal said Kuusalu vallas maamaksusoodustust 420 maaomanikku kokku 14 000 euro ulatuses.
Prognoositavalt jääb vald üldise maamaksusoodustuse tõttu ilma ligi 50 000 eurost. Lisaks summad, mis jäävad saamata seetõttu, et maksuamet ei väljasta maksuteadet, kui maamaks on alla 5 euro.

Riigikogu menetleb tulumaksuseaduse muutmist, mille järgi peaks 2013. aastal laekuvast tulumaksust saama omavalitsused senise 11,4 protsendi asemel 11,57 protsenti, et kompenseerida maamaksusoodustuse pärast saamata jääv tulu. Kui see seadusemuudatus vastu võetakse, peaks Kuusalu vald saama tulumaksu tänavusest 60 000 euro võrra rohkem, on prognoositud vallavalitsuse seletuskirjas.

Vallavalitsus kontrollib 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrist maaomanike elukohad ja siis selgub, kui paljudel neist on õigus saada Kuusalu vallas paikneva maa osas maksuvabastust.

Maamaksusoodustuse saamiseks peab maaomaniku püsiv elukoht olema vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele hoones, mis asub maal, mille osas isik soovib maamaksusoodustust.

Peeter Raudsepp: „Rahvastikuregistris registreeritud aadress peab täpselt klappima katastriüksuse lähiaadressiga, muidu maksusoodustus ei rakendu. Kui on kas või üks täheviga, ei saa maksusoodustust välja arvutada. Kui on kahtlus, et võib olla vigu, soovitan helistada jaanuarikuus vallamajja, kontrollime üle. Maamaksud peame arvutama 1. veebruariks.“

Lahemaa rahvuspargi külade maaomanikele laieneb jätkuvalt ka looduskaitseliste alade maamaksusoodustus.

Eelmine artikkelKAISA LINNO Kolgakülast esines kodanikuühiskonna konverentsil
Järgmine artikkelKuusalu koolimaja kannab Eestis esimesena silti „Turvaline kool“