Kadrina vallavolikogu ei nõustunud Loksa ettepanekuga

1263

Eitav otsus saadetakse Loksa, Kuusalu, Vihula ja Haljala volikogule, Lääne-Viru maavanemale ja rahandusministeeriumile.

Kadrina vallavolikogu arutas 17. veebruari istungil Loksa linnavolikogu ettepanekut haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks ja läbirääkimiste alustamiseks, et moodustada Loksa linna, Kadrina, Vihula ja Haljala vallaga volikogude valimisteks 2017. aastal uus omavalitsus. Kuusalu vallavolikogule tegi Loksa ettepaneku Lahemaa rahvuspargis paiknevate külade ja Kolga aleviku üleandmiseks.
Kadrina vallavolikogu otsustas mitte nõustuda Loksa ettepanekuga, sest Kadrina vald ei oma ühist piiri Loksa linnaga.
„Sellisel kujul haldusterritoriaalse korralduse muutmine avaldaks negatiivset mõju vallaelanike ühtekuuluvustundele, samuti transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele ega soodustaks omavalitsuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimist,“ on põhjendatud Kadrina volikogu otsuses.
Haljala vallavolikogu esimees Margus Punane ütles Sõnumitoojale, et nende volikogu istung tuleb märtsi kolmandal nädalal, siis    langetatakse    otsus    Loksa   ettepaneku  kohta.  12.  veebruari istungil  tutvustati  Loksa  ettepanekut,  volikoguliikmete  hoiak  oli,  et  ühist  osa  Loksa  linnaga  ei  näe.
Vihula vallavolikogu esimees Aide Veinjärv rääkis, et Loksa ettepanekut arutavad volikogu kõik komisjonid, volikogu teeb otsuse 10. märtsi istungil. „Ei oska öelda, milline otsus tuleb, kuid Vihula volikogu liikmed on väljendanud seisukohta, et vaadatakse Rakvere poole, mitte Tallinna poole,“ sõnas ta.

Eelmine artikkelAnija volikogu võttis Aegviidu ettepaneku vastu
Järgmine artikkelKuusalu volikogu juht küsib haldusreformi kohta vallaelanikelt