Juminda poolsaare 5 küla tahavad samuti kiiret internetiühendust

3265

Lairibakaabel jõuab Leesini ja Hara algusesse, 5 küla jäävad esialgu ilma.


Kiire ühenduseta jäävad Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve ja Hara.

Sel suvel ehitatakse EstWIN 2012 projekti raames lairibavõrk Kuusalust läbi Valkla-Salmistu Kaberla ja Kaberneemeni ning teiselt poolt Leesini, teine magistraal tehakse Loksalt Hara küla alguseni ning läheb ka Turbuneeme kaudu Viinistule ja läbi Kasispea Vihasooni. Ehitustööd peaksid lõppema tänavu sügisel.

Pärast seda, kui Sõnumitoojas ilmus 15. veebruaril kirjutis „Kuusalu vallas algab lairibakaablite ehitus kiireks internetiühenduseks“, saatsid Juminda poolsaare viie küla – Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve, Hara  – esindajad Tarmo Keller, Aive Sarjas, Artur Talvik, Jaan Velström ja Ardo Adamson Kuusalu vallavalitsusele kirja. Nad pole rahul, et Juminda poolsaare külad on jäetud välja kiiret internetiühendust tagava fiiberoptilise lairibakaabli tänavusest ehitusprojektist.

Pöördumises soovitakse vallavalitsuselt selgitust, miks nii otsustati, ja palutakse abi, et ka need külad kaetaks lairibaühendusega. Siis saaksid püsi- ja suvekodude omanikud tegeleda operatiivse infovahetuse ning ka kaugtööga, mis omakorda aitaks tuua valda juurde alalisi elanikke-maksumaksjaid.

Vallavanem Urmas Kirtsi vastas, et vallavalitsus ei ole andnud ühtegi soovitust Juminda poolsaare külasid projektist välja jätta, otsustanud on Eesti Lairiba Arenduse SA.

Vallavalitsus pöördus omakorda siseministeeriumi ja Eesti Lairiba Arenduse SA poole palvega esimesel võimalusel välja ehitada ka Juminda poolsaare liitumispunktid.   

Sihtasutusest tuli aprilli alguses juhatuse liikme Olav Harju vastus, et edasistes projektides proovitakse arvestada EstWin lairibavõrgu planeerimisel vallavalitsuse soovitustega. Ta selgitas, et võrku rajatakse Euroopa Liidu toetusfondi raha eest, Eesti riik lisab omafinantseeringu. Rangelt tuleb järgida nõudeid, mida ette kirjutatakse – kõigepealt ehitada välja võrk seal, kus on potentsiaalseid kasusaajaid rohkem, kus neid on vähem, sinna jõuab hiljem.

Aastaks 2015 peab lairibavõrk ulatuma Eestis 98 protsendile majadest lähemale kui 1,5 kilomeetrit. Kokku tuleb ehitada 6400 kilomeetrit kaablivõrku, praeguseks on valmis ligi 20, käesoleva aasta lõpuks peaks saama tehtud 40 protsenti.

„Kahjuks ei oska öelda konkreetset ajagraafikut, see sõltub rahastuse võimaluste leidmisest,“ kirjutas Olav Harjo, märkides, et praegu ei ole edasised rahastamisallikad teada, loodetavasti leiab vabariigi valitsus lähiajal vabu struktuurifonde, et võrku edasi arendada. 

Aprilli lõpus sai Kuusalu vallavalitsus vastuse ka regionaalminister Siim Valmar Kiislerilt. Minister möönab vajadust varustada needki külad kiire internetiühendusega, avardamaks kohalike elanike kaugtöö ja teenuste tarbimise võimalusi. Ka tema tõdeb, et piiratud ressursside tingimustes toimub võrgu rajamine järkjärgult ja eelistatakse laiema tarbijaskonnaga piirkondi. Poolsaare viis küla paiknevad hajusalt, neis on registreeritud elanike arv väiksem.

Minister lisab, et meetme raames ei toetata lairibavõrkude väljaarendamist lõpptarbijani, selle eest peab hoolt kandma baasvõrku rentiv side-ettevõtja, kuid nii väikese elanikearvuga piirkonnas ei pruugi ka kohe leiduda ettevõtjat, kes oleks valmis teenust tarbijani tooma.

Samas loodab Siim Valmar Kiisler, et hiljemalt aastal 2014 õnnestub struktuurifondidest saada täiendavaid vahendeid, millega aidata kaasa kogu Eesti katmisele kiire internetiühendusega.

Ehitus algab lähiajal
Eesti Lairiba Sihtasutuse juht Olav Harjo ütles Sõnumitoojale, et ettevalmistus ehitustööde alustamiseks Kuusalu vallas on kulgenud plaanipäraselt: „Ehitusprojektid on valmis, lähiajal alustatakse mõnes kohas puurimist, tee alt tuuakse trass läbi, et seda mitte rikkuda. Mõnes kohas künnavad kopad toru maa sisse, teises kaevavad kraavi. Kui ehitustööd segavad inimeste igapäevast elu, palume ette vabandust. Tööde lõpus kõik taastatakse ja loodame, et jäädak­se lõpptulemusega rahule.“   

Kiri ka Kuusalu külast
Kuusalu vallavalitsus sai pärast Sõnumitoojas ilmunud lugu kirja ka Tarmo Lepikult Kuusalu külast. Tema pidas Sõnumitooja loost ajendatuna kirjavahetust Elioniga ja sai teada, et EstWIN kaabel läheb kodumajast 200-300 meetri kauguselt. Samas teatas Elion, et ei plaani Kuusalu-Leesi suunal võrguarendusi teha, võibolla kavatseb mõni muu teenusepakkuja.

Kui isegi Elion ei kaalu lähiaastatel selle magistraali ääres teenuseid pakkuda, siis mis selle kaabli paigaldamise mõte üldse on?

Valla IT-spetsialist Hannes Kallaste soovitas oma vastuses oodata ära magistraali ja liitumispunktide valmimise, selleks ajaks ehk selguvad ka konkreetses liitumiskohas teenuse osutamisest huvitatud pakkujad.   

Kiire internet rahvamajadesse ja Vihasoo kooli
Erinevalt eratarbijatest saavad EstWin raames lairibaühenduse otse majja kõik riiklikud ja omavalitsuste asutused, kui põhikaabel jõuab nende lähedale.

Kuusalu vallas pannakse seega tänavu suvel kiire interneti­ühendus Vihasoo kooli ja rahvamajja, Viinistu rahvamajja ning Pärispea seltsimajja.          

Eelmine artikkelPõleng Loksa linnas
Järgmine artikkelOÜ Aade Lõng Raasikult – soomlaste lõngaparadiis