„Jõulutunneli“ toetused Anija, Kuusalu, Raasiku valda ja Loksale

1200

Üle Eesti olid valdadest „Jõulutunneli“ toetuste kõige aktiivsemad vahendajad Anija ja Raasiku vald.

ETVs detsembri lõpus näidatud „Jõulutunneli“ heategevuspro­grammiga koguti raha laste huvitegevuse toetuseks – spordivahendite, pillide, joonistustarvete, ka huvikooli õppemaksude, huvialalaagrite jms jaoks.
Koostöös omavalitsuste ja MTÜga Lastekaitse Liit on nüüd „Jõulutunneliga“ annetajatelt saadud 144 895 eurot jagatud. Taotlusi tuli esitada omavalitsuste vahendusel.
Kokku laekus 1425 taotlust 134 vallast-linnast, taotleti 536 380,75 eurot. Pooled taotlustest rahuldati, toetust saavad 704 taotlust 129 omavalitsusest.
Raha kantakse üle valdade-linnade kontole, vahendavad sotsiaaltöötajad, toetusesaajatega sõlmitakse leping. Sotsiaaltöötajate sõnul on enamiku taotlejate puhul küsitud summat vähendatud.
Anija vallast toetatakse 22 last, kes on 13 perest. Toetuse kogusumma on 4283 eurot, jagatavad toetused on vahemikus 70-270 eurot.
Anija valla lastekaitsespetsialist Katre Reilent ütles, et Lastekaitse Liitu viis ta 45 taotlust. Kuna neid oli nii palju, e-kirjaga ei hakanud saatma. Iga lapse kohta tuli esitada eraldi avaldus.
Raasiku vallale eraldati 2320 eurot, toetust saavad 18 last 13 perest. Toetuste suurus on 60-270 eurot. Kokku esitati Lastekaitse Liidule Raasiku vallast 28 taotlust.
Kuusalu vallas otsustas „Jõulutunneli“ komisjon toetada 9 last, kes on 6 perest. Toetussumma suurus on kokku 1254 eurot vahemikus   30-217   eurot.   Toetust   taotleti Kuusalu vallast kokku 13 lapsele.
Loksa linnast saab toetust üks pere, kus on 3 last. Toetuse suurus on 336 eurot.
Lastekaitse Liidu andmetel tuli valdadest kõige rohkem taotlusi Anija ja Raasiku vallast.
Anija abivallavanem Marge Raja: „Võtame sotsiaaltöös igast heast võimalusest kinni. „Jõulutunneli“ toetuste taotlemiseks tegid tihedat koostööd meie sotsiaaltöötajad ja huviharidust andvad asutused nagu kunstidekool, käsipalliklubi. Eeltöö oli põhjalik, tuli kutsuda peresid üles taotlusi esitama ja ka aidata neid koostada, kui paluti abi. Et me valda anti nii suur toetussumma, on rõõmustav töövõit.“
Raasiku valla sotsiaalosakonna juhataja Liivi Puumets: „Teavitasime peresid, kellest arvasime, et nad võiksid toetust vajada. Aitasid huviharidust andvad asutused, eriti väärib mainimist huvikool Pääsulind, koostöö oli hea. Põhiliselt  tegeles „Jõulutunneli“ toetustega lastekaitsespetsialist Anu Nõlve, aga ka teised sotsiaaltöötajad andsid oma panuse.“
Kuusalu valla haridusspetsialist Anu Kirsman rääkis samuti, et võimalike taotlejatega võeti ühendust, julgustati ja juhendati taotluste koostamisel.
Sotsiaaltöötajad tõdesid, et kahjuks kõigile soovijatele abiraha ei jätkunud,  igas  omavalitsuses  umbes pooltel taotlejatest jäi taotlus rahuldamata. „Jõulutunnel“ kogus möödunud aastal annetusi vähem kui varasematel aastatel, mil televaatajatelt annetatud summa on ulatunud 200 000 euroni ja rohkem.

Eelmine artikkelÕed ANGELIKA ROOS ja NATALJA NAGORNAJA-VOLOSKOVA on mõlemad aeroobikatreenerid
Järgmine artikkelMaakonna lauluvõistlusel osalesid HELI KARU 10 laululast