Ida-Harjus avaneb Leaderi esimene taotlusvoor

1702

25. veebruarist saab hakata Ida-Harju Koostöökoja (IHKK) kaudu raha taotlema.

Esimene taotlusvoor lõpeb 12. märtsil. IHKK-sse kuuluvates valdades on kinnitatud nõustajad, kes aitavad projekte koostada. Anija vallas nõus­tab Marge Raja ning Raasiku vallas Tiina Sergo.

Alates uuest aastast on koostöökojas täiskohaga ametis tegevjuht Tiina Sergo. Kaks nädalat on tööl osalise töökoormusega koordinaator-assistent Marge Tõnisson. Nemad teevad IHKK palgaliste töötajatena ära põhilise nõustamistöö. Tiina Sergo selgitas, et projekti kellegi eest valmis ei kirjutata, küll aga soovitatakse, mida muuta või kuidas seda paremaks teha. Kõik taotlejad peavad enne projekti esitamist nõustaja juures käima, et hindamiskomisjonidel oleks hiljem lihtsam.

Enne taotlusvooru avanemist korraldatakse IHKK asu­tanud neljas vallas – Anija, Raasiku, Aegviidu ja Kose – infopäevad potentsiaalsetele projektitaotlejatele. Anija valla kultuurikeskuses toimub infopäev 9. veebruaril kell 15. Raasiku valla infopäev tuleb 10. veebruaril Aruküla mõisas samuti kell 15. Aegviidus ja Kosel on infopäevad vastavalt 4. ja 18. veebruaril. Kavas on tutvustada IHKK strateegia meetmeid, tingimusi toetuse taotlemiseks, nõudeid taotlejale jmt. Osalemine on kõigile tasuta.

IHKK koostas strateegia aastani 2013, kuid PRIA on kinnitanud käesoleval aastal jagatava summa – umbes 5,4 miljonit krooni. 20 protsenti sellest läheb tegevusgrupi ülalpidamiseks, ülejäänu projektide rahastamiseks.

Tiina Sergo sõnul kulub pärast esimese taotlusvooru lõppu hindamiskomisjonidel projektide läbivaatamiseks aega umbes kuu. Seejärel tekib pingerida, mille põhjal teeb hindamiskomisjon projekti rahastamiseks ettepaneku juhatusele kinnitamiseks. Pärast seda viiakse projektid PRIAsse, kus vaadatakse nende tehnilist teostust.

Toetuste summad on meetmetes erinevad. Ühistegevuse edendamise meetmes on maksimaalne toetussumma 100 000 krooni, elukeskkonna investeeringute meetmest on võimalik kõige rohkem saada 1 000 000 krooni, ettevõtluse investeeringute meetme maksimaalne toetus projekti kohta on 500 000 krooni. Oluline on siinjuures silmas pidada, et toetust ei saa taotleda ettevõtted, kellel on 10 või vähem täistöökohta, erandiks on põllumajanduse ja turismiettevõtted.

IHKKs on praegu 26 liiget, juhatusse kuulub neist 10: neli valda ja kuus ettevõtet-MTÜd. Valdadele on kehtestatud liikmemaks 12 krooni elaniku kohta aastas. Ettevõtted ja MTÜd maksavad aastas 300 krooni.

Tiina Sergo rääkis, et suurimad projektid, mille jaoks tahetakse Anija ja Raasiku vallas raha taotleda, on Raasikule plaanitav staadion ja Kehra raudteejaama korrastamine.

Tegevjuht kutsub üles projekte kirjutama ning seejuures ka IHKK töötajatelt nõu küsima – tegutsetakse ju kodukoha arendamise nimel.

Eelmine artikkelAlkoholi vargus
Järgmine artikkelARVO HAUG plaanib Peningi küla keskusena hooldekodu