MTÜ plaanib Kolga vana vallamaja teha rahvamajaks

1182

Kuusalu vallavolikogu otsustas anda Kolga vallamaja hoone rendile MTÜle Õnne Maja.

MTÜ Õnne Maja juhatuse liige Katrin Lellep esitas detsembri alguses Kuusalu vallavalitsusele ja –volikogule avalduse anda Kolga vana vallamaja MTÜle 25 aastaks tasuta rendile kohustusega rekonstrueerida see rahvamajaks. Kavas on ELi toetusrahadega korda teha olemasolev puumaja ning ehitada rahvamajale juurdeehitusena saal koos abiruumidega.

Endine vallamaja asub Kolga-Pudisoo tee ääres, mõnisada meetrit kaugemal on keskkool. Vallamaja hoone koosneb praegu kahest osast. Uuemasse, mida rendib kohalik jahiselts, tuleks väike saal ja raamatukogu. Vanemas osas on praegu neli sotsiaalkorterit, nendest tehtaks töötoad huviringidele ja köök.

MTÜ avalduses on palutud vallapoolset abi leidmaks sotsiaalkorterites elavale kolmele üksikule mehele uus elamispind. Veel soovitakse vallaeelarvest rahalist toetust projektide omaosaluse katteks.

Tulevasse rahvamajja kavandatakse üle kolida ka Kolga raamatukogu, mis paikneb kortermajas, seega võiks vabanevat korterit kasutada sotsiaalkorterite elanike majutuskohana, kuni tulevikus ehitataks vallale sotsiaalmaja, on MTÜ-poolne ettepanek.

Rahvamajja on plaanis teha interneti- ja turismiinfopunkt, anda peavarju loodavale kaugtöökeskusele ja seni majas olnud jahiseltsile. Mõeldud on ka muuseumi ning noortekeskuse võimalikule ületoomisele, sest mõisakompleksi müügi korral võivad need jääda rendipinnata.

MTÜ Õnne Maja on juba esitanud vallamaja ümberehitamise jaoks rahataotlused MTÜ Arenduskoda Leader programmi ning otse PRIAsse, kus toetatakse seltsimajade kordategemist külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse meetmest. Projektide esitamise lõpptäht­aeg oli 25. jaanuar.

Majanduskomisjoni lisatingimused     
Õnne Maja taotlust arutati eelnevalt vallavalitsuses ja volikogu majanduskomisjonis. Möödunud nädala kolmapäeval oli Kuusalu vallavolikogu istungile esitatud eelnõu „Vallavara kasutusse andmine”. Samal hommikul jõudis vallamajja Kolga kahesaja elaniku allkirjaga toetuskiri rahvamaja rajamise plaanile. Teise toetuskirja oli volikogule saatnud MTÜ Lahemaa Kaugtöökeskus.

Majanduskomisjoni esimees Herko Sunts tutvustas istungil komisjoni ettepanekut – anda rendile põhimõttel 5 aastat pluss 20 aastat ehk kui esimese viie aasta jooksul on MTÜ hoonega toimetama hakanud, siis pikendada hoonestusõiguse lepingut 20 aastaks. Komisjoni ettepanekud olid veel teha rekonstrueerimistööde esimese etapina korda olemasolev puuhoone ja siis rajada juurdeehitus. Ning tasuta rendile andmise lepinguga läheksid MTÜle Õnne Maja üle ka lepingud sotsiaalkorterite elanikega ja Eesti Energiaga.

Herko Sunts: „Jätaks maja kasutamise võimaluse paindlikuks, ka jahimeeste selts võiks seal olla nii kaua, kuni hoones hakatakse tegema renoveerimistöid. Sedasi maandaks riske, et juhul, kui MTÜ kohe fondidest rahalist toetust ei saa, ei jääks maja talveks tühjaks. Kolgas võiks läbi viia avaliku diskussiooni, milliseid teenuseid uude rahvamajasse tahetakse.”

Kõik kohal olnud 15 volikoguliiget olid majanduskomisjoni ettepanekute ja ka kogu eelnõu poolt.

Maksumus ligi 5 miljonit krooni
Katrin Lellep oli Kirovi kolhoosi ajal Kolga osakonna kultuurimaja juhataja. Kolhoos ehitas Kolka kooli ning lammutas kõrval seisnud rahvamaja, mille ümbruskonna inimesed olid ise ehitanud. Hiljem oli Katrin Lellep Kuusalu valla kultuuri- ja haridusnõunik, on Kolga karapite algataja ja kauaaegne korraldaja ning Kolga muuseumi asutaja.

Ta rääkis, et tõsisemalt hakati ehitamise vajadusest rääkima kevadel Kolga mõttetalgutel: „Kuna olen ise vähem või rohkem tegelenud Kolga kultuuriküsimustega, siis näen, et pole kohta, kus kokku saada. Koolimaja võimla, mida kasutatakse ka saalina, on kõle ja halva akustikaga. Aastaid on loodetud, et mõisas õnnestub midagi ära teha, aga ei ole kahjuks.”

Vana vallamaja rahvamajaks ehitamist on arutatud viimasel ajal mitmel korral töö­gruppides.

Katrin Lellep: „Olen tänulik kõigile, kes on toetust avaldanud. Plaan on hakata kohe projekteerima, kui saame rahastamiseks positiivse otsuse Arenduskojast, seal peaks hindamine käima kiiremini kui PRIAs.”

Tema sõnul on rahvamaja rajamiseks tarvis hinnanguliselt vähemalt 5 miljonit krooni. Praeguseks on esitatud kaks projekti Leader programmi – üks noorte töö- ja puhkelaagri korraldamiseks, et noored koristaksid jõeääre, metsaaluse ja vallamaja ümbruse, ja teine projekteerimiseks ning juurdeehituse algatamiseks. Kolmanda projektiga taotletakse PRIAst maksimaalse lubatud summa 938 796 krooni. Kolme projekti taotluste suurus on kokku üle 1,5 miljoni krooni, 10-protsendilise omaosaluse tasumist loodetakse Kuusalu vallalt. 

Vana vallamaja praeguste rentnike kohta sõnas Katrin Lellep, et töid on kavas teha järkjärgult ning rentnikud võiksid olla majas seni, kuni alustatakse sisetöödega.

MTÜ Õnne Maja on asutatud juulis 2009. Juhatuse liikmed on Katrin Lellep ja Liina Paomees.

Volikogu otsus muutis olukorda
Sel esmaspäeval ütles Katrin Lellep, et volikogu otsus on põhimõtteliselt vastuolus Leader programmi ja PRIAsse esitatud projektide sisuga, sest neis küsitakse raha ka juurdeehituse jaoks, kuid volikogu otsustas, et enne tuleb korda teha praegune maja.

„Esitatud projektitaotlustesse ei ole võimalik teha enam mingeid parandusi. PRIAst anti mulle võimalus lisada 10 päeva jooksul rendileping. Kuna MTÜ Õnne Maja ei saa ega taha endale üle võtta valla kohustust hoolitseda sotsiaalmaja elanike eest, siis ei näe ma täna võimalust rendilepingut allkirjastada ning olen ilmselt sunnitud esitatud rahataotlused tühistama,” sõnas ta esmaspäeva, 1. veebruari õhtul.

Majanduskomisjoni esimees Herko Sunts on teist meelt, ta kommenteeris, et volikogu otsus ei tohiks takistada rendilepingu sõlmimist: „Majanduskomisjoni otsus oli, et üürnike küsimus tuleb lahendada Õnne Majal koostöös vallaga.”

Eelmine artikkelAlkoholi vargus
Järgmine artikkelARVO HAUG plaanib Peningi küla keskusena hooldekodu