Kuusalu vallavolikogu arutas Loksa volikogu pöördumist

793

Linnavolikogu teeb ettepaneku Loksa ja Kuusalu valla koolivõrgu ümberkujundamiseks.

Kuusalu vallavolikogu esimees Andres Paomees tutvustas kolmapäeval, 27. jaanuaril istungi lõpus Loksa linnavolikogult saadetud pöördumist, mis oli vallamajja jõudnud 25. jaanuaril. Sellele on alla kirjutanud kõik  Kesk­erakonnast linnavolikogusse valitud 14 rahvaesindajat, puudub IRLi volikoguliikme Andres Kaarmanni allkiri.

Kirjas on selgitatud, et linnavolikogu võttis 17. detsembril 2009 vastu otsuse Loksa Vene gümnaasiumi ja Loksa I keskkooli ümberkujundamiseks Loksa gümnaasiumiks. Otsuses lähtuti 2006. aastal täiendatud Harju koolivõrgu arengukavast, aastatel 2008-2009 koostatud ülevaatest võimalikest muutustest Loksa koolivõrgus ning sellest, et haridus- ja teadusministeerium plaanib haridusreformi, ootab sellega seoses koolipidajate initsiatiivi ja kohalike omavalitsuste koostööd.

Pöördumises on öeldud: „Loksa linnavolikogu leiab, et linna koolide ümberkujundamisel tekib Loksal tugev ja haridusreformi mõistes jätkusuutlikkust tagav gümnaasium, kus lisaks kohalikele õpilastele saaksid oma haridusteed jätkata ka Kolga noored. Loksa pedagoogid suudavad anda haridust, mis on võrreldav vabariigi eliitkoolide omaga. Selle kinnituseks on Loksa I keskkooli 2009. aasta lõpetanute riigieksamite tulemused, millega saavutati Harjumaa koolide seas 1. ja vabariigis 20. koht.”

Veel on kirjutatud: „Arvame, et tänases situatsioonis on aktuaalne ka Kuusalu koolivõrgu ümberkujundamine ja Kuusalu vallavolikogu liikmed, erinevalt koalitsioonileppes kirjapandule, näitavad üles riigimehelikkust. Meie ühiseks eesmärgiks peab olema keskhariduse andmise võimaluse säilimine mõlemas omavalitsuses, millega annaksime positiivse signaali kohalikele kogukondadele.”

Harju koolivõrgu arengukava autor, vallavolikogu liige Enn Kirsman tegi ettepaneku moodustada oma komisjon, et arutada koolivõrgu küsimust Kuusalu vallas ja seejärel teha koostööd Loksa linnaga.

Ta lausus, et Loksa volikogu otsus oli rumal ja poolik, sest on tehtud kiirustades ja erinevate osapooltega läbi arutamata: „Otsus ei anna olulist rahalist kokkuhoidu, kuna koolid jätkavad oma majades. Kokku saab hoitud ühe direktori ja majandusjuhataja töötasu, mis on muidu kuluvate miljonite kroonide juures köömes. Üle poole Loksa eesti kooli õpilastest elavad Kuusalu vallas, kui nad pole koolide ühendamisega rahul, las tulevad Kuusalu valla koolidesse.”

Otsus koolide liitmisest tulnuks tema arvates teha neli aastat tagasi, kui tutvustati Harju koolivõrgu arengukava, aga siis olid Loksa linna esindajad selles esitatud seisukohtade peale pahased.

Volikogu hariduskomisjoni esimees Sulev Valdmaa sõnas, et Kuusalu valla koolide säilitamine on kirjas koalitsioonilepingus: „Ma pole optimistlik, et tahame sisuliselt arutama hakata. Teeme ilmselt vallavalitsusele ettepaneku moodustada komisjon.”

Henn Pärn märkis, et olenemata sellest, mida Riigikogu otsustab, tuleks hakata endal arutama: „Kui haridusreformist ei tule midagi välja, peame ise mõtlema, mis vallast saab.”
Möödunud reedel teatas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, et loobub gümnaasiumide liitmise ideest.

Eelmine artikkelAlkoholi vargus
Järgmine artikkelARVO HAUG plaanib Peningi küla keskusena hooldekodu