Ida-Harju supluskohtades on vesi puhas

58

Terviseameti andmetel vastab Ida-Harjumaa kõigi supluskohtade veepuhtus normidele.
Supelda võib ka Andineeme rannas, kus maikuus ei vastanud suplusvesi nõuetele – 16. mail võetud analüüsis oli soole enterokokke 200 PMÜ (pesa moodustavat ühiku) saja milliliitri kohta, lubatud on kuni 100 PMÜ/100 ml. Coli-baktereid leiti maikuus Andineeme ranna suplusveest 440 PMÜ/100 ml, kontrollväärtus on 1000 PMÜ/100 ml. Terviseamet kontrollis Andineeme suplusvett uuesti 14. juunil, siis oli nii soole enterokokke kui ka coli-baktereid alla 10 PMÜ 100 milliliitri kohta.

Kuusalu valla keskkonna­spetsialist Margus Kirss kommenteeris, et Andineeme randa jõudis maikuus tõenäoliselt vesi naabruses paiknevast Leegiranna elamuarendusest, mille kanalisatioonitorustik oli katki ja reovett voolas loodusesse. Mai lõpuks Leegiranna lekkekoht parandati.

Anija vallavalitsus teatab valla veebilehel, et vallavalitsus tellib iga-aastaselt suvisel perioodil terviseametilt analüüse avalike supluskohtade veekvaliteedi kohta ning Kehra supluskoha, Nikerjärve, Purgatsi järve ja ka Alavere tiigi suplusvee analüüsid on korras.
Vallavanem Riivo Noor selgitas, et vald on supluskohtade veeanalüüse tellinud aastaid, et rahval oleks teada, kuhu saab suvekuudel ujuma minna. Veeproove võetakse suve jooksul Anija valla supluskohtadest 6 korral, iga kord neljast kohast. Analüüside eest tasub vald terviseametile ühe korra analüüside eest üle 100 euro.

Kuusalu vald analüüse ei telli, sest ühtegi randa ei ole kinnitatud ametlikuks avalikuks supelrannaks, ütles keskkonnaspetsialist Margus Kirss. Terviseamet kontrollib Kuu­salu valla randades suplusvee kvaliteeti seireprogrammi alusel. Peale Andineeme ranna kontrollib terviseamet veekvaliteeti Kuusalu vallas veel Aablahe rannas Kolga-Aablas ja Valkla rannas. Ka kontrollitakse Loksa ranna suplusvee nõuetele vastavust.

Eelmine artikkelBiojäätmete kogumisest Kuusalu, Raasiku ja Anija vallas
Järgmine artikkelLaagri talu pererahvas Pillapalus osales avatud talude päeval kodukohvikuga