HELLE LEPIK valiti Euroopa omastehooldajate ühenduse juhatusse

1714


Eesti omastehooldajate üks eestkõnelejaid, MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liige HELLE LEPIK elab Kuusalu valla Kuusalu külas.

MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liige HELLE LEPIK, olete viimasel ajal omastehoolduse teemal palju sõna võtnud. Hiljaaegu olite külaline ETV saates „Vabariigi kodanikud“ ja rääkisite omastehoolduse olukorrast Eestis. Nüüd tuli uudis, et olete valitud EuroCarers´i juhatuse liikmeks. Mis organisatsiooniga on tegu?

„Eurocarers tähendab Euroopa omastehooldajad. EuroCarers ehk lühendatult EuCa asutati 2004. aasta novembris Maastrichtis, ametlikult registreeriti MTÜna 2006. aasta detsembris Luxemburgis.

Selle algatasid kaks võrgustikku: integreeritud hooldusküsimustega tegelev Carmen ja teadlaste võrgustik Eurofamcare, mille raames uuriti ja kaardistati eelkõige eakate inimeste olukorda. Ühinemise eesmärk oli tõdemus, et omastehooldajate hääl tuleb Euroopa tasandil teha tugevamalt kuuldavaks.

EuCa-sse kuuluvad kokku 67 organisatsiooni 28st riigist. On puuetega inimeste ühendusi, teadusasutusi, kõrgkoole. Eestist on selle liikmed peale MTÜ Eesti Omastehooldus ka Eesti Sclerosis Multipex´i Ühingute Liit.

Ühenduse tegevus on suures osas rahastatud sponsorite abiga, suurim on Rootsi Tselluloosikompanii SCA.“

Mis ajast on Eesti Omastehooldus EuCa liige?

„Võtsime  EuCa-ga ühendust 2011. aastal, kohe pärast meie MTÜ asutamist. Aktiivne kirjavahetus kestis kogu möödunud aasta, detsembris esitasime ametliku liitumisavalduse. Dublinis toimunud üldkoosolek kinnitas meid täisliikmeks nüüd mai lõpus.“

Ja kohe valiti Teid ka juhatuse liikmeks?

„Ilmselt olime üles näidanud piisavat tegutsemistahet, et minu kandidatuur esitati. Üldkoos­olek toimus Dublinis 23.-25. maini, sel aastal valiti osad juhatuseliikmed uued. Kahekümne riigi täieõiguslikust osalejast andsid oma hääle minu poolt 17.

Juhatuses on 7 liiget, pluss ühenduse president, kokku 8 inimest eri riikidest.“

Kas Ida-Euroopast on veel keegi juhatuses?

„Peale minu praegu ei ole. EuCa president on iirlane Frank Goodwin, kelle tütar on abielus eestlasega. Asepresidendid on Itaaliast ja Saksamaalt. Täpsemalt saab vaadata kodulehelt www.eurocarers.org.“

Millega EuCa tegeleb?

„Üldkogul kinnitati tegevusplaan järgnevaks aastaks. Keskmes on omastehooldajad, nende tööhõive, sotsiaalne kaasatus ning organisatsiooni kui terviku osalemine Euroopa Liidu tasandi projektides – uuringute läbiviimises või projekti tulemuste levitamises.

Näiteks INNOVAGE projekti raames luuakse mitmekeelne veebikeskkond omastehooldajatele, hooldusekspertidele ja nende tööandjatele. See koondaks parimaid praktikaid ja näpunäiteid üle Euroopa Liidu, aga ka liikmesriikide eripära arvestades.“

Mida te MTÜ Euroopa ühendusse kuulumine Eesti jaoks annab?

„Loodetavasti saame võimaluse osaleda hooldajate esindajana otsustusprotsesside mõjutamisel, omada ligipääsu infole ja arenguvõimalustele EuCa võrgustiku kaudu. Hakkame saama ajakohast infot e-kirjade, kvartaalsete uudiskirjade ja veebikeskkonna kaudu.

Juhatuse liikmena olen kursis uuemate arengute, algatuste ja pilootprojektidega. Loodan, et üheskoos on võimalus mõjutada ka Euroopa Parlamendi arutelusid ja ELi kõiki riike puudutavaid otsuseid. On palju erinevaid meetmeid, mida ka meil võiks kohandada, et muuta omastehooldajate elu inimväärsemaks ja leevendada elukvaliteeti.

Meie omastehooldajaid peaks innustama Soome eeskuju. Seal järgiti 2008. aastal omastehooldajate organisatsiooni üleskutset „Omastehooldajad barrikaadidele!“, Helsingi parlamendihoone ees toimus meeleavaldus. Inimõiguste volinik tõstatas eelmisel sügisel Soomes käies omastehooldajate ebavõrdse kohtlemise küsimuse. Soomele on antud soovitused viia aastaks 2016 õiguslikud alused kooskõlla.“

Meil on omastehooldajad ikka veel jäetud riikliku toeta, väike abiraha ei korva seda vaeva. Millal meil hakkab selles valdkonnas olukord muutuma?

„Väga lühike vastus on, et kuni Eesti valitsus on uhke oma tegevuse üle, ei muutu midagi. Ei muutu ka seni, kuni sotsiaalhoolekanne on projektipõhine ehk siis sõltub Euroopa Liidu rahadest, selline lähenemine ei ole jätkusuutlik.

Hetkel tundub, et on tarvis väga tugevat survet sihtrühmalt endalt. Koostöös teiste samade eesmärkidega ühendustega püüame leida väljundeid, et ka omastehooldajatele laieneksid inimõigused ning nende õigus osaleda võrdselt teistega majanduslikus ja ühiskondlikus elus saaks õigusliku regulatsiooni ka Eestis.“

Eelmine artikkelKalesi külas rünnati meest
Järgmine artikkelKuusalu valla merepidu tõi Salmistule kokku üle paari tuhande inimese