AHRENSI mälestusmärki sel aastal ei tule

524

Pronksskulptuuri tegemiseks vajalikku rahasummat, 50 000 eurot, pole kokku saadud.

MTÜ Laurentsiuse Selts juht Sulev Valdmaa, kes on Kuusalus elanud keelemehe Eduard Ahrensi mälestuse jäädvustamise eestvedaja, tõdeb, et ka Vabadussammaste ja teiste suuremate mälestusmärkide jaoks on rahakogumisega läinud aega: „Üks on selge, mida rohkem võtavad inimesed ja äriettevõtted oma südameasjaks emakeele vundamenti nurgakivi pannud meest tunnustada, seda kiiremini Ahrensi skulptuur valmib. Peab leppima tõsiasjaga, et 2013. aastal seda kuju Kuusallu ei tule. Lootsime Leader-pro­grammile, kuid kahjuks niisugust meedet ei avatud, millest oleks saanud taotleda toetust mälestusmärgi jaoks.“

Mälestusmärk on kavas panna Kuusalu vana pastoraadi ette – just selles majas elas ja töötas eesti kirjakeele autor, pastor Eduard Ahrens. Tänavu täitus tema sünnist 210 aastat, surmast 150 ning grammatika esimesest trükist 170 aastat.  Esialgu oli kavas avada mälestusmärk sel suvel lauritsapäeva pidustuste raames.

Konkursi  tulemusena  valitud kahemeetrine pronksskulptuur läheb autorite Aivar Simsoni ja Paul Männi andmetel maksma kokku vähemalt 50 000 eurot.

Laurentsiuse  Selts  on  kevadel alanud kampaania jooksul kogunud annetustena üle 3000 euro, Kuusalu vald on lubanud lisada 5000 eurot. Seega on puudu veel üle 40 000 euro.

Kokku on annetajaid 300 ringis, omavalitsustest on õla alla pannud veel Vihula ja Kolga-Jaani vald.

Kultuurileht Sirp avaldas 14. juuni numbris Aili Künstleri intervjuu Sulev Valdmaaga – juttu on Ahrensi tähtsusest Eesti kultuuriloos, mälestusmärgi rajamise ideest ning annetuste kampaaniast. Lisatud on Laurentsiuse seltsi kontonumber. Samas lehes on ka Annika Kilgi kirjutis „Ahrens ja Wiedemann“, mis räägib 19. sajandi eesti keele kahest silmapaistvast uurijast.

Sulev Valdmaa kommenteerib, et Sirbis avaldatu märkimisväärset lisa annetustele ei toonud.    

Sulev Valdmaa: „Laurentsiuse selts tänab kõiki annetajaid ja kutsub jätkuvalt üles kaasa aitama, et Kuusallu tekiks magnet, mis me kodu veelgi tuntumaks teeb.“

Ta lisab, et selts otsib pidevalt ja aktiivselt rahastajaid. Ettevõtmist on toetanud näiteks Balti Spoon.

„Oleks tervitatav, kui ka teised me valla ettevõtted ja ettevõtjad seda eeskuju järgiksid. On pakutud ka tööjõudu ja materjale. Ükski summa pole liiga väike ega abistamise viis jää tähelepanuta. Annetuse on teinud paljud inimesed mitte ainult Kuusalu vallast, vaid üle kogu maa, sealhulgas mitu emakeelt tähtsaks pidavat tuntud isikut. Annetajate nimekirjaga on võimalik tutvuda Laurentsiuse seltsi kodulehel. Oleme lubanud, et 1000eurose ja suurema annetuse  tegijate  nimed  kantakse   mälestusmärgi  graniitalusele.  Võib­olla on see liiga suur summa ning selts võiks kaaluda nimelist jäädvustamist alates 500 eurost.“