Hajaasustuse uus programm toetab talude vee- ja elektripanekut ning tee-ehitust

1299

Anija vallavalitsus on otsustanud programmis osaleda, Kuusalu langetab otsuse juulis.

Vastavalt regionaalministri käskkirjale rakendatakse aastatel 2013 ja 2014 Eestis maapiirkondades elavatele lastega peredele varasema hajaasustuse veeprogrammi asemel palju laiemat programmi. Lisaks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisele toetatakse nüüd ka talude juurdepääsuteede ja elektrisüsteemide ehitamisega seotud kulutusi.

Talud saavad esitada taotlusi, rahastuse otsustab kohalikus omavalitsuses moodustatud komisjon, kinnitab vallavalitsus.

Rahastuse põhimõte on jäänud samaks – kulutuse kogumaksumusest kolmandiku annab omavalitsus, sama palju lisab riik ning kolmanda osa katab lastega pere. Oluline on, et projekt tagaks terviklahenduse – joogivee kättesaadavuse, juurdepääsutee kasutamise aastaringselt või elektrisüsteemi käikurakendamise.

Ühele projektile on võimalik toetust taotleda kuni 6500 euro ulatuses. Kokku on toetuspro­grammile eraldatud riigis 1,5 miljonit eurot.

Siseministeerium ootab maavalitsustelt hiljemalt 25. juuliks teavet, millised omavalitsused maakondades ja kui suures ulatuses programmi 2013. aasta voorus osalevad – sellele tuginedes otsustatakse summade maakondlik jaotus.

Harju maavalitsus palub valdadel teatada osalemisest hiljemalt 20. juuliks, et andmed kokku seada ja edastada ministeeriumile.

Et jõuda veel sel aastal taotletud projektid üle vaadata, rahastamisotsused langetada ning lepingud sõlmida, tuleb pro­gramm kuulutada avatuks hiljemalt 6. augustil.

Kui Harjumaa Omavalitsuste Liidu juunikuu nõupäeval räägiti programmist, kurtsid osad omavalitsusjuhid, et vallaeelarvesse ei ole vastavaid summasid kavandatud, osalemine võib osutuda keeruliseks või ka võimatuks.

Sõnumitooja uuris, kas Anija, Kuusalu ja Raasiku vald osalevad programmis.

Anija vallavalitsus otsustas 18. juunil, et vald osaleb sel aastal 10 000 euro ulatuses. Summa võetakse reservfondist.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et vald kindlasti osaleb, kui suures mahus, pole veel teada. Vallavalitsuse järgmine istung on enne 20. juulit, siis otsustatakse summa.

Raasiku vald peaks samuti osalema, ootus ja vajadus on külades olemas, sõnas vallavanem Aare Ets. Otsustatud veel ei ole. Kas osaletakse ja millise summaga, selgub lähinädalatel.