Harju maavanem külastas Raasiku valda

1212

Teisipäeval, 20. aprillil käis Harju maavanem ÜLLE RAJASALU Raasiku vallamajas ja Aruküla põhikoolis.

Maavanem Ülle Rajasalu saabus Arukülla koos Harju maavalitsuse avalike suhete nõuniku kt Kaarel Kose, kantselei nõuniku kt Kadri Penjami ning haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja kt Maris Liidersiga.

Vallamajas andis kultuuri- ja haridusspetsialist Ardo Niinre ülevaate Raasiku vallast . Maavanem uuris, millistesse hooldekodudesse paigutatakse valla elanikke ning tahtis teada toimetulekutoetuste maksmise kohta.

Valla lastekaitsespetsialist Anu Nõlve ja sotsiaalpedagoog Õnnela Metsaorg tutvustasid peatselt avatava perekeskuse tegevust. Vallavanem Andre Sepp rääkis, et vallas tegutsevad juba aastaid lastekaitsetöötaja ja sotsiaalpedagoog.

Ülle Rajasalu leidis, et selliste töötajate olemasolu on väga vajalik: „On hämmastav kuulata, ütlete uhkusega, et teil on lastekaitsespetsialist. Naabervallas sellist töötajat ei ole, nad kavatsevad võtta. Minu elukogemus on näidanud, et jõukad vanemad kasutavad tihti oma lapsi lahutusprotsessides ja seda on ääretult valus vaadata, mis lastega toimub. Selles mõttes on spetsialisti tõesti vaja. Kui vaadata kooliminevaid lapsi, siis paljud on käitumishäiretega ja närvilised  – kõik kodused pinged tulevad kooli kaasa.“

Vallavanem tutvustas riiete vahetamise punkti Aruküla raamatukogu juures, abivajajad saavad seal ilma rahata ka muid vajalikke asju muretseda. Esemeid viiakse sinna enamasti kodudest, kus neid pole enam tarvis.

Maavanemale tutvustati alaealiste komisjoni tegevust. Ülle Rajasalu uuris, kas see on olnud tõhus.

„Oleme proovinud olla järjepidevad. Siin on antud lubadusi, mis on jäänud täitmata, aga kui isegi natukene suudame üht-kaht noort parandada, siis see on ka samm paremuse poole,“ sõnas Andre Sepp.

Noorte- ja kultuuritegevus
Maavanemale räägiti valla aktiivsest kultuurielust ning kiideti Aruküla Kultuuriseltsi tegevust. Anu Nõlve juhtis tähelepanu sellele, et kultuurikeskuses on sobiv saal, kus toimuvad pidevalt teatrietendused, alati on palju külastajaid.

Noorteliikumisest Minu Eesti Noored (MEN) olid maavanemaga tulnud kohtuma Mikk Arnold Kulljus ja Kaspar Aren, kes rääkisid noorte kultuuritegevusest Raasiku vallas. Nad leidsid, et huvitegevuse võimalusi on palju ja noored lähevad nendega kaasa, kuna vallas on kultuurielu olnud aastaid aktiivne.

„Noortele on nagu emapiimaga kultuur kaasa antud,“ ütles Kaspar Aren.

Noormehed lisasid, et MENil on suvel plaanis korraldada Raasiku valla olümpia. Ülle Rajasalule mõte meeldis ning ta soovitas noortel ürituse tarbeks ise söögipoolist valmistada ja müüa. Sel juhul oleks neil rahalisi vahendeid järgmiste tegevuste läbiviimiseks.

Maavanemale tutvustati ka plaani rajada Aruküla põhikooli kõrvale noortepark.

Maavanem uuris MENi esindajatelt, kas Raasiku vallas on alkoholi tarbimine noorte seas taunitav ning õppimine populaarne. Noormehed leidsid, et alkoholi tarbimine sõltub kontekstist, kuid on enamasti taunitav. Õppimist pidasid nad populaarseks algkoolis ja põhikooli lõpetamise järel, kuid nende sõnul sõltub see enamasti inimesest.

Ülle Rajasalu uuris vallavanemalt veel, maa reformi kohta. Andre Sepp ütles, et maareform on Raasiku vallas lõppemas.

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits tundis huvi, kas maavalitsusel on plaanis korraldada sotsiaaltöötajatele täiendkoolitust, kus õpetatakse uue programmi STAR kasutamist. Tema sõnul on sellega töötamine paljudele veel ebaselge. Maris Liiders vastas, et plaanis ei ole, kuid on võimalik korraldada.

Kohtumine kestis kokku tund aega. Maavanema visiit lõppes Aruküla põhikoolis, talle tutvustati vastvalminud juurdeehitust ja pakuti lõunat.

Eelmine artikkelTehti kahjutuks laskemoon
Järgmine artikkelTeeme Ära talgutel osales Ida-Harjust ligi 800 inimest