Anija vallas hakkavad korteriühistud ise haljasalasid hooldama

936

Neljapäeval, 22. aprillil räägiti Anija valla kultuurikeskuses kortermajade puhastusaladest.

Koosolekul informeerisid vallamaja töötajad korteri­ühistute esindajaid, et alates sellest aastast hooldavad ühistud suveperioodil ise nende piiridesse jäävaid puhastus­alasid. Abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et praegu puudutab see ainult niitmist ja parkimist, lumekoristuse ja tänavavalgustusega tegeleb endiselt vallavalitsus.

Vallavanem Tiit Tammaru selgitas, et eramajade omanikel, kelle kinnistu piirneb teega, on kohustus teeni jäävat ala korras hoida, see tähendab, et ka muru niita ja lund lükata. Kuna kõigil era­omanikel on selline kohustus, leiti, et korteriühistud võiksid samuti ise teha heakorratöid majaga piirnevatel haljasaladel.

„Vald võib panna heakorrastustöödeks elanikkonnale koormisi,“ sõnas Tiit Tammaru.

Kuidas muru niitma hakatakse, kas oma vahenditega või kasutatakse mõne firma teenuseid, otsustavad korteriühistud. Vallavanema sõnul on ühistutel võimalus sõlmida leping selle firmaga, mille vallavalitsus valib muruniitmiseks hankega. Urmo Sitsi lisas, et vallavalitsus paneb paika vaid niitmissageduse.

Tiit Tammaru avaldas lootust, et elanikud hakkavad rohkem ümbruskonda hoidma: „See on esimene samm, kus tõstame vastutust ja inimeste tähelepanelikkust. Me ei ole pahatahtlikud ega taha panna kellelegi liigseid kohustusi. Sellega võrdsustame eraomanikud, kes peavad hoidma oma krunti korras, ja kortermajade elanikud.“

Seni on kortermajade ümbruse niitmist rahastanud Anija vald. Muudatus oli osaliselt vajalik selleks, et valla eelarves kulusid kokku hoida, selgitasid vallajuhid.

Eelmine artikkelTehti kahjutuks laskemoon
Järgmine artikkelTeeme Ära talgutel osales Ida-Harjust ligi 800 inimest