Hajaasustuse veeprogrammi taotlused esitatud

741

Et veeprogrammi 2010. aasta taotlusvoorust raha saada, tuli taotlused esitada 15. juuniks.

Hajaasustuse veeprogrammist 2007-2011 on  võimalik taotleda toetust hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste kaevude ja joogiveetorustike ehituseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.

Iga projekti rahastavad võrdsetes osades riik, kohalik omavalitsus ning taotluse esitaja. Anija vald toetab projekte 100 000 krooniga, Kuusalu vald 250 000 krooniga ning Raasiku vald 30 000 krooniga. Taotlusi hakkavad hindama komisjonid, et valida, kellele raha eraldatakse.

Anija vald
Anija vallas tehti veeprogrammist raha saamiseks 8 avaldust, neist rahuldati 6. Kaks taotlejat polnud seaduses ette nähtud ajaks Anija valla elanike registris. Kõiki taotlusi ei rahuldatud täies mahus. Komisjoni, kes toetusesaajad välja valis, kuulusid Anija valla abivallavanem Urmo Sitsi, majanduse vanemspetsialist Viljo Leis, sotsiaaltöötaja Helle Söönurm, keskkonnaspetsialist Helle Palm ning vallasekretär Annika Voosel.

Kuusalu vald
Kuusalu vallas esitati 13 taotlust, mille kogumaksumus on 760 000 krooni. Kui liita valla ja riigi toetus, siis saab sel aastal perede veemajanduse parandamiseks eraldada kokku 500 000 krooni. Mõned taotlused hõlmavad mitut majapidamist. Praegu täpsustatakse projekte ja likvideeritakse puudusi.

Taotlusi   on   tulnud  palju­dest küladest: Saunjast, Kahalast, Kasispealt, Valklast jm.

Hindamiskomisjoni kuuluvad vallavanem Urmas Kirtsi, abivallavanem Tõnu Ammussaar, keskkonnapeaspetsialist Tagni Jõeleht, Kuusalu Soojuse juhatuse esimees Raul Valgiste ja valla pearaamatupidaja Eve Mölder. 

Raasiku vald
Raasiku vallavalitsusse laekus tänavu 3 avaldust, kuid üks taotleja ei esitanud täit dokumentatsiooni õigeks täht­ajaks. Vallavalitsus otsustab toetusesaajad selle nädala lõpus. Raasiku valla keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall sõnas, et ilmselt rahastatakse kaht tähtajaliselt saabunud taotlust. Eraldi komisjoni Raasiku vallavalitsus moodustanud pole.

„Oleme seda asja ajanud vallavalitsusesiseselt. Kuna nõuetekohaselt esitatud taotluste summa on 30 000 kroonist väiksem, pole otsustamiseks komisjoni vaja,“ ütles Alari Kruusvall.

Eelmine artikkelVargus Kuusalu korteris
Järgmine artikkelÄra tegid – Kuusalu vallavanemate süstasõit Soome kestis 13 tundi