EMIL RUTIKU korraldab Kolgas terviseloenguid

1267

Käsitletud teemad on olnud seotud digiseadmete mõjuga laste tervisele. 

Kuusalu vallavolikogu liige Emil Rutiku valutab südant inimeste tervise pärast seoses arvutite ja nutiseadmete järjest kasvava kasutamisega. Ta algatas jaanuaris terviseteemalise loengutesarja „Laps ja tervis“, mis on suunatud lapsevanematele. Loengud toimuvad Kolga koolis, kus õpib tema tütar.
Loengud on olnud mobiiltelefonide ja -võrkude, arvutite, Wifi mõjust tervisele. Esimese loengupäeval esines Kuusalu valla psühholoogiline nõustaja Marika Lahe teemal „Nutiseade lapse elus: millal sõber, millal vaenlane?“. Kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar rääkis, kuidas laduda noormeeste tervisele parem alusmüür. MTÜ Kogukonna Hüvanguks esindajate ettekande teema oli „Nutikas lõks“. Veebruaris oli enne vabariigi aastapäeva toimunud loengupäevale kutsutud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, doktor Andrus Lipand, keda Tervise Arengu Instituut tunnustas möödunud pühapäeval ühena viiest parimast terviseedendajast Eestis. Tema kõneles Kolgas teemal „Elektroonilised vidinad arsti ja uuringute vaates“. Mõlemal loengupäeval oli kuulajaid paarikümne ringis.
Emil Rutiku on tervisesarja ja  nutiseadmete kasutamisest tulenevate riskide tutvustamiseks loonud Facebookis ja veebis omaette kogukonna, millele on pannud nimeks Lahemaa Terve Mõtte Kogukond. Esialgu oli nimi teine – Kolga Koolikogukond, eesmärgiga ühendada kooli lapsevanemaid, kuid kooli juhtkonna vastuseisu tõttu ta muutis nime. Kooli juhtkonna põhjendus oli, et seda kogukonda ei moodustanud kool, nimi oleks olnud eksitav.
Tervisesari käivitus pärast seda, kui Kuusalu vallavolikogu kinnitas jaanuaris valla terviseprofiili ja tegevuskava. Emil Rutiku ettepanekul hääletas volikogu 4 poolt-, 1 vastu- ja 14 erapooletu häälega valla terviseprofiili ennetavate tegevuste hulka lapsevanemate ja vastutavate isikute teavitamise kiirguse otsesest ning kaudsest mõjust lastele koolides ja lasteaedades, teadlikkuse tõstmise koosolekute ja seminaridega. Nende tegevuste eest vastutajana läks terviseprofiili kirja Emil Rutiku nimi ning tegevuse toimumisajaks 2016. aasta I poolaasta, rahastab omavalitsus.
Terviseprofiili hääletati 17 poolthäälega ka vallavalitsuse alternatiivettepanek, mille sõnastus oli terviseennetuse kohta veidi teine: „Tervisealaste loengute ja teabepäevade korraldamine, elanikkonna teavitamine terviseriskidest ja ennetusmeetmetest, tervisealase teadlikkuse tõstmine loengute ja teabepäevadega.“ Vastutajateks määrati koolid ja vallavalitsus, toimumisajaks 2016. aasta, tasutakse tellija eelarvest projektipõhiselt.
Emil Rutiku selgitas volikogu istungil oma ettepanekut: „Suitsetamist ei peetud vanasti tervist kahjustavaks tegevuseks, nüüd on suitsupakkidele kirjutatud, et suitsetamine on kahjulik tervisele. Tehnoloogia on edasi läinud, digiajastul peame teadma, mis elektrooniliste vidinatega kaasneb ja kuidas need mõjutavad meie tervist. Järjest enam kasutatakse arvuteid ja nutitelefone, ametiasutustes ja ka koolides on Wifi-võrgud ning järjest rohkem on hakatud rääkima elektromagnetkiirguse kahjulikkusest. Inimesi tuleb teavitada, rääkida nendega seotud ohtudest. Teadlikkus annab võimaluse teha valikuid.“

Vastakad seisukohad
Pärast esimest loengupäeva said Kuusalu vallavalitsus ja volikoguliikmed kirja Kolga kooli endiselt direktorilt, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi haridustehnoloogia vanemteadurilt Mart Laanperelt. Ta kommenteeris loengul osalenuna, et peakaplani jutt ja sellele järgnenud diskussioon olid väga head.  Ent üritus oli tema hinnangul korraldatud ühekülgse ja kallutatuna, kasutati ka pseudoteaduslikke väiteid, eesmärk oli hirmutada lapsevanemaid elektromagnetlainete ja -kiirguse ohtlikkusest lastele ning saavutada nii Wifi kui mobiiltelefonide keelustamine Kolga koolis.
Mart Laanpere kinnitas, et nutiseadmetega seonduvate ohtude teadvustamine vanemate ja laste seas on oluline, aga seda tuleb teha tasakaalustatud viisil, konstruktiivselt. Ning lubas edaspidi anda sellesse diskussiooni oma panuse.
Kolga kool kuulub haridus- ja teadusministeeriumi Digipöörde programmi valitud 20 pilootkooli hulka, arendatakse nutiseadmete kasutamist õppetöös. Mart Laanpere on Digipöörde juhtgrupis. Samas on ta Eesti peamise internetiohutusega tegeleva programmi „Targalt internetis“ nõukogus, on aidanud käivitada Digiturbe laborit, mis tegeleb ka nutiseadmete ja internetist tulenevate riskide ning nende vältimise võimalustega koolis.
Emil Rutiku on esimesel loengupäeval räägitu osas teist meelt: „See ei ole hirmutamine, kui inimesed saavad teadlikumaks. Loengute järel on olnud lapsevanemate vastukaja, et nad ei teadnudki elektrooniliste vidinate ohtlikkusest. Ei ole õige, kui lapsed ootavad koolitundides vahetunde selleks, et saaks nutitelefoni kasutada. Koolides peaksid olema Wifi-vabad tsoonid ja kohad, kus saab internetiühendust kaabliga. Maailma Tervishoiuorganisatsioon on kuulutanud elektromagnetkiirguse vähi võimalikuks tekitajaks.“
Mart Laanpere märgib, et Maailma Tervishoiuorganisatsioon kinnitab – seni pole kellelgi õnnestunud tõestada seda kahjulikku mõju, hoolimata paljudest katsetest.

Vaidlus rahastamise üle
Emil Rutiku algatatud terviseloengutega seoses kerkis teinegi probleem. Esimese loengupäeva jaoks ta vallalt toetust ei taotlenud, teise loengupäeva kulutuste katteks küsis vallavalitsuselt ligi 90 eurot ja esitas arve. Kuusalu vallavalitsus ei eraldanud küsitud summat valla reservfondist.
Põhjendus oli, et tegu ei olnud erakorralise kulutusega. Vallavolikogu kinnitas Kuusalu valla eelarve 22. detsembril 2015, selliseks kulutuseks pole vahendeid kavandatud.
Vallavanem Urmas Kirtsi ütles Sõnumitoojale, et loengusarja jaoks oleks saanud taotleda raha valla lisaeelarvest – esitada tegevuskava ja kalkulatsioon. Kuid lisaeelarvesse loengusarja rahastamiseks taotlust ei esitatud.
Emil Rutiku: „Terviseprofiil ju alles võeti vastu, tegevusaeg on esimene poolaasta, tegevus on erakorraline ja raha oleks tulnud anda reservfondist. Aga suhtutakse isikute tasandil, selles on põhjus. Vallavalitsuse inimesed peaksid seisma selle eest, et asi tehtaks ära, mitte vaatama, kas  meeldib või ei meeldi.“
Kuna rahastamise osas oli segadus, siis märtsis ilmselt loengupäeva ei tule, arvab ta. Edaspidi on plaanis jätkata, kutsuda esinema tervisliku toitumise spetsialist ning teha vestlusring, kus räägib ellujäämiskursuste instruktor ja matkade korraldaja, Kolga kooli hoolekogu liige Erki Vaikre.
Emil Rutiku lisab, et käis terviseloengute rahastamise küsimuses Harju maavanema jutul: „Maavanema sõnad olid, kui volikogu on otsuse vastu võtnud, siis vallavalitsus peab seda täitma. Ta ütles ka, et probleemi peab laiemalt teavitama.“

Eelmine artikkelLÜÜ-TÜRRi mehed kutsusid naised esimest korda lauluõhtule
Järgmine artikkelAnija vallas on alanud jäätmeveo lepingute sõlmimine