Lühiuudised

VIIMASED UUDISED

KOPi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas eel­mi­sel nä­da­lal ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) tä­na­vu­sest sü­gis­voo­rust eral­da­ta­va­te toe­tus­te ni­me­kir­ja. Kok­ku ja­ga­tak­se 125 045,67 eu­rot 45 pro­jek­ti­le. Ida-Har­ju­maa­le an­tak­se sel­lest...