Lühiuudised

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu lu­me­lin­na ehi­ta­sid 12 võist­kon­da

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juu­res on nüüd lu­mest ti­gu, ig­lu, jää­tis, lehm, pü­ra­miid, mul­ti­funkt­sio­naal­ne dii­van, kass ja hiir, Li­ha­võt­te­saa­re ku­jud, kaks draa­ko­nit, Jääa­ja Sc­ratc­h koos tam­me­tõ­ru­ga...