Arvamus

VIIMASED UUDISED

Mit­me raa­ma­tu au­tor MA­RIA LEP­MAA: „Soov kir­ju­ta­da on saat­nud mind ko­gu...

MA­RIA LEP­MAAL on il­mu­nud 7 nais­te­ro­maa­ni, 4 las­te­raa­ma­tut ja ko­gu­mik aja­kir­jas Ko­du­toh­ter aval­da­tud lu­gu­dest. Hil­jaae­gu tu­li trü­kist Kuu­sa­lu val­la Mäe­pea kü­la ela­ni­ku, Sõ­nu­mi­too­ja kor­rek­to­ri­na töö­ta­va...