Sõnumitooja

12300 POSTS 0 COMMENTS

VIIMASED UUDISED

Raa­si­kul al­gas vee­tor­ni ka­tu­se re­mont

Vee­tor­ni ka­tu­se ja sel­le ven­ti­lat­sioo­ni­tor­nid pa­ran­dab OÜ CEC.  Val­la­va­lit­sus kor­ral­das juu­lis Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tu­se re­mon­di­han­ke, kuid ku­na kõik kolm pak­ku­mist üle­ta­sid sel­leks ka­van­da­tud sum­ma, pi­das...