Juhtkiri

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku koo­li õpi­las­te TE3M või­tis Ees­ti mi­ni­fir­ma­de võist­lu­sel 3. ko­ha

Nel­ja­päe­val, 6. mail kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti tä­na­vu­sed edu­ka­mad minifir­mad, mil­le liik­med on põ­hi­koo­li 7.-9. klas­si õpi­la­sed. Ees­tis sel õp­peaas­tal re­gist­ree­ri­tud 85 mi­ni­fir­mast va­li­ti esi­ta­tud...