Juhtkiri

VIIMASED UUDISED

Spor­di lau­lu­peol suusata­jad nau­ti­sid sõi­tu ja ene­seü­le­ta­mist

Tar­tu Ma­ra­ton pa­ni pühapäeval proo­vi­le nii suu­sa­ta­ja ke­ha­li­se kui ka vaim­se jõu, 63 ki­lo­meet­ri fi­ni­šis El­vas tun­ti teh­tu üle ra­hu­lo­lu ja rõõ­mu. Kui 50aas­ta­ne Rain...