Sõnumitooja

12693 POSTS 0 COMMENTS

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la las­teaed saab tä­na­vu juur­dee­hi­tu­se

Ehi­tus al­gab mais, ehi­ta­ma hak­kab Tes­ron Ehi­tus. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­seks ja juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­seks. Kol­mest hin­na­pak­ku­mi­sest sood­sai­ma te­gi OÜ Tes­ron...