AS K&H tahab Anija valla ÜVK ehituse lepingust taganeda

702

AV Velko soovib lepingu jätkumist ja on palganud küsimust lahendama advokaadibüroo.

Anija vallale kuuluv OÜ Velko AV sõlmis 13. septembril 2010 Kehra ja selle lähiümbruse ühisveevärgi ning kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks lepingu riigihanke võitnud ASiga K&H. Ligi neli kuud hiljem, 24. jaanuaril 2011 esitas AS K&H tellijale, OÜle Velko AV, taotluse lepingust taganemise kohta.

Anija abivallavanem Urmo Sitsi rääkis saabunud taganemistaotlusest volikogu 27. jaanuari istungil ning lisas, et OÜ Velko AV on palganud konsultandiks advokaadibüroo Glikman & Partnerid.

Velko AV juhataja Rain Oks selgitas käesoleva nädala esmaspäeval Sõnumitoojale: „Kuna tööde elluviimist takistavad asjaolud puuduvad, on Velko AV tellijana esitanud omapoolse nõude lepingu täitmise jätkamiseks. Erimeelsuse lahendamine toimub vastavalt sõlmitud lepinguformaadi FIDIC Punane üldtingimustele.“

Abivallavanem Urmo Sitsi lisas, et edasiste arengute kohta ei saa praegu infot anda, kuna käib erinevate variantide läbivaatamine. Alles seejärel otsustatakse järgmised tegevused. Seega lükkuvad Anija valla ÜVK ehitustööd edasi, kuni lepingupooled on lahenduse leidnud.

Kehra ja ümbruskonna külade veemajandusprojekti lõpptähtaeg on 31. detsember 2011. Projekti toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 165,3 miljoni krooniga. Omaosalus on 60,7 miljonit krooni – Anija valla kanda on 40 miljonit krooni, OÜ Velko AV peab lisama 20 miljonit krooni. Möödunud aasta lõpus saadi KIKi keskkonnaprogrammist 4 miljonit krooni uute trasside rajamiseks Anija külla – sellega kaetakse osa Anija valla omaosalusest.