ANDRE SEPP: „Hindan Raasiku valla eelarvet heaks.“

991

Raasiku vallavanem, ANDRE SEPP, valla 2010. aasta eelarvesse on planeeritud füüsilise isiku tulumaksu laekumisi 34,9 miljonit krooni. Kas on lootust, et selline prognoos peab paika?

„Eelarvet koostades planeerisime 9,5 protsendilist langust, kaks esimest kuud näitavad, et me oleme selle täitmisega järje peal. Kuidas edasi läheb, on raske prognoosida. Lootus on, et tulumaks jääb kavandatu piiresse ja me ei pea aasta keskel tegema negatiivset lisaeelarvet, mis seaks ohtu praegused planeeritavad investeeringud ja lisaks eelarvele veel pingelisust. Vaatame praegu hirmuga, kuidas naabritel Anija vallas laekus tulumaksu loodetust oluliselt vähem. Niipea, kui Raasiku vallas hakkab tulumaks vähenema, tuleb hakata eelarvet üle vaatama.“

Teine oluline tuluallikas on maamaks, mida on planeeritud 1,9 miljonit krooni. Millised on aga suurimad kulud?

„Suurim kulu on praegu Aruküla põhikooli lõpetamine. See on täielikult käesoleva aasta eelarvesse planeeritud. Aruküla põhikool on rahastatud laenurahast, mitte teiste objektide arvelt. Olulised kulutused on eraldus vee- ja kanalisatsiooniprojektile 600 000 krooni ja uue rühma avamiseks Aruküla lasteaia ruumide remont, millele on planeeritud 670 000 krooni.

Raasikul on põhikooli staadioni ehitamiseks eelarves 1,1 miljonit krooni. Sellest 100 000 on valla omaosalus, miljon krooni taotleme Leader programmist.

Lisaks ASi Raasiku Elekter võimla ruumide remondiks 100 000 krooni. Kiviloo koolimaja projekteerimiseks ja ehitamiseks oleme eelarvesse pannud omaosaluse jaoks 94 000 krooni. Maja ei ole praegu koolina toimiv, seal tegutseb külakeskus.“

Kui palju on uues eelarves raha teede korrashoiuks?

„Riigilt on teede hoolduseks eraldatud 940 000 krooni. Valla oma vahendeid planeerisime 700 000 krooni.
See raha on peamiselt mõeldud teede ehituse jaoks. Volikogu leidis, et kinnitab teede hoolduse ja ehituse kava pärast lumetõrje perioodi lõppu, kui on selgunud kogu summa, mis on läinud lumekoristuseks.
Tavaliselt oleme planeerinud 700 000 krooni kogu aasta peale teede hoolduseks ja sellest 300-400 000 on läinud lumetõrjeks. Praegu planeerime lisaraha lumekoristustöödeks teede ehituse arvelt.

Teede ehitustest olulisemad on Kambla tee kordategemine ning Aruküla alevikus Suvila tänava jätkamine ja Staadioni põigu laiendus koolimaja ja lasteaia vahelt. Raasikul on planeeritud teha teede topeltpindamist.

Kuna sel aastal on juba praeguseks kulunud teede hoolduse peale rohkem raha kui varasematel aastatel,  tuleb korrigeerida tee-ehitus­plaani, ilmselt saab sel aastal vähem teid remontida.”

Millised olid suurimad kärped, mida tuli teha?

„Ühtegi kavandatud projekti ei taha me jätta läbi viimata, planeerisime tagasihoidlikult oma tegevusi.
Kärpisime kõikide valdkondade tegevuskulusid ühtlaselt 5-10 protsenti. Kõige rohkem vähendasime toetusi kolmandale sektorile ehk mittetulundustegevusele – 10-50 protsenti. Sellevõrra määrati pisut suurem summa reservfondi, mis seaduse järgi moodustab eel­arvest ühe protsendi.

Reservfondi kasutab vallavalitsus kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni ettepanekul just nende projektide katmiseks, mis tulevad aasta jooksul juurde. Samuti toetatakse tegevusi nendes külaseltsides, kes kärbete tõttu kõige rohkem kannatasid ja kellel on projektid käigus. Reservfondi summat suurendati üle 100 000 krooni ning seetõttu on sealt võimalik lisaraha taotleda.

Volikogu ettepanekul tuleb edaspidi MTÜsid rahastada projektipõhiselt. Seni oli rahastamine progresseeruv – kui MTÜ sai varasemal aastal toetust, siis anti seda ka järgmisel aastal, kuid veidi rohkem. Järgmisel aastal alustame nii-öelda nullist, tuleb ära põhjendada, milleks raha on vaja. Kui idee on hea, saab rahastuse.

Kindlasti oleks tahtnud rohkem omaosalust Raasiku staadionile ja oleks soovinud Aruküla uut lasteaiarühma avada juba septembris. Praeguste plaanide kohaselt avame selle detsembris, et kavandada õpetajate palgad järgmisse aastasse.“

Mil määral on valimisliit Raasiku Vald täitnud selles eelarves oma valimislubadusi?

„Lubasime Aruküla põhikooli lõpuni ehitada ja see on eelarves sees. Valimisliit on lubanud lasteaiakohti juurde luua, seetõttu on plaanis sel aastal Aruküla lasteaia rekonstrueerimine. Samuti tegeleme vee- ja kanalisatsiooni­projekti arendamisega, nagu lubasime.

Ma loodan, et eelarvega nähti tõsist vaeva. Tegemist on läbi aegade raskeima eelarvega, kus on tulnud asjadest loobuda ja vähendada kõikides allasutustes majanduskulusid. See on Raasiku vallas esmakordne ja polnud kerge, aga lõppkokkuvõttes hindan tänavuse eelarve heaks. Positiivne on, et volikogus ei läinud nii-öelda oma projektide läbisurumiseks või enda valijate meelsuse poole püüdlemiseks, vaid üritati leida kõigile sobiv lahendus.“

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus
Järgmine artikkelTeeme Ära talguid teada meie kandis 9 kohas