Arukülas esitleti liigvee ärajuhtimise projekti

1217

Liigvee ärajuhtimise kahe etapi kogumaksumus on 932 471 eurot.

Käesoleva aasta kevadel tellis Raasiku vallavalitsus ASilt Maa & Vesi Aruküla liigvee ärajuhtimise projekti. Alguses oli kavas ehitada välja üksteise järel kogu ulatuses Künka ja Kaasiku tänavate ning Tallinna maantee piirkondade kraavid ja sadeveetorustikud. Septembris otsustas vallavalitsuse töögrupp, et süsteem tuleb välja ehitada etappide kaupa ning teha projekti vastav muudatus.

Möödunud neljapäeval, 25. oktoobril esitleti Aruküla vallamajas liigvee ärajuhtimise projekti. Töögrupi liikmed ning projekti koostaja ASi Maa & Vesi juhatuse liige Avo Sulger tutvustasid seda kümmekonnale inimesele, kelle seas olid nii vallavalitsuse, volikogu kui ka kohalike elanike esindajad.

Projekt näeb ette osaliselt suletud trassi ehk kraavide ja torude kombineeritud süsteemi ehitust. Teised alternatiivid ehk ainult torustike paigaldamine oleks kulukam ning äravool väiksem. Ainult kraavide kaevamine oleks odavam, kuid kitsaste tänavate tõttu on see mitmel pool võimatu ning kõik maa­omanikud ei nõustu oma krundile kraavi tegemisega.

Projekt on jagatud kaheks etapiks. Esimesse tulevad Künka tänava  ülemine lõik kuni Põhja tänavaga ristumiseni, Kaasiku ja Tallinna maantee ülemine ning nende tänavate vaheline lõik ja Kaasiku tänav kuni Männiku tee ristini. Selle käigus puhastatakse ja süvendatakse trasside eesvooluks olevad kraavid Järsi ja Kurgla külades. Kogumaksumus tuleb 546 040 eurot.

Teise etappi jäävad Künka tänava piirkond alates Põhja tänava ristist kuni Suvila tänavani, Kaasiku tänava piirkond alates Männiku tee ristist Lepa ja Harju tee ristmikuni ning Tallinna maantee. Teise etapi maksumus on 386 431 eurot.

Esimeseks etapiks on kavas taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetusraha veel sel sügisel.

Aruküla elanikes tekitas rahulolematust projekti elluviimine etappide kaupa, mis tähendab, et osa Künka ja osa Kaasiku tänavate piirkonnast jääb esialgu tegemata ning tulevikku ootama.

Raasiku valla ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja Alari Kruusvall selgitas, etappideks jagamine oli vajalik, et hoiduda liigsetest kulutustest: „On mõistetav, et need, kelle majade ümbrusest ei hakata liigvett kohe ära juhitama, nurisevad. Kuid projekti koostamisel on arvesse võetud tõenäosust, et esimese etapi valmis ehitamine võib lahendada probleemi ka mujal ning ülejäänud etappide tegemine ei olegi võibolla vajalik. Kui ühest kohast vesi ära läheb, siis on üsna suur tõenäosus, et karstiala tõttu alaneb see ka teistes.“

Ta lisas, et kuna KIK toetab sellist projekti ainult 50 protsendiga, siis ei ole võimalik Aruküla liigvee ärajuhtimise kogu süsteemi korraga valmis ehitada.

Novembris avaneb KIKi uus taotlusvoor. Kui Raasiku vallavolikogu heaks kiidab, esitatakse taotlus juba sellesse vooru. KIKi positiivse otsuse korral saab töödega alustada järgmisel aastal, kuid kindlasti ei leia probleem lahendust veel kevadel.

„Asjaajamine võtab aega. Kõige positiivsemate prognooside kohaselt võib esimene etapp saada valmis järgmisel sügisel,“ arvas vallavanem Aare Ets. Ta lisas, et probleem on tõsine ja praegugi uputab Arukülas mõnel pool.