ANNELY VILL Loksa koolist on Harju aasta õpetaja

2749

Ka tänavu pälvisid kümme õpetajat Harjumaa aasta õpetaja tiitli.


Õpetaja ANNELY VILL tõdeb, et matemaatika on raske õppeaine, nõuab õpilaselt süvenemist ja pühendumist.

Traditsiooniliselt kuulutatakse enne 5. oktoobrit ehk õpetajate päeva välja pedagoogid, kelle tööd tunnustatakse maakonna aasta õpetaja tiitliga.
Harju maavanem Ülle Rajasalu kutsub maakonna tublimad õpetajad neljapäeval, 4. oktoobril Estoniasse pidulikule vastuvõtule.

Ida-Harjust pälvis aasta õpetaja tiitli ainsana Loksa gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Annely Vill, kes on koolis töötanud 15 aastat.

Temast sai Loksa I keskkooli matemaatikaõpetaja 1997. aasta septembris kuulutuse peale, tol ajal oli ta Tallinna Ülikooli tudeng. Tookord plaanis töötada Loksal aasta, kuid on jäänud tänini.

Õpetaja Annely Vill on pärit Märjamaalt, matemaatika meeldis juba kooliajal ning otsustas minna kõrgkooli edasi õppima matemaatikaõpetaja ametit.
Tagantjärele tõdeb ta, et see otsus tuli endalegi üllatusena, kuid pole valikut kahetsenud.

„Lapsed on toredad, tagasiside on vahetu. Koolis töötamine on arendav, kogu aeg õpin õpetajana midagi juurde. Õpetan matemaatikat, mistõttu pean ennast selles valdkonnas pidevalt täiendama,“ räägib ta. 

Loksal koolis töötamise ajal on Annely Vill olnud ka klassijuhataja, alustas 8. klassiga, kaks aastat hiljem sai 5. klassi juhatajaks, oli koos nendega kuni keskkooli lõpuni. Praegu on ta 10. a klassi juhataja, needki noored sai oma hoolde alates 5. klassist.

Loksa gümnaasiumi taotluses anda Annely Villile aasta õpetaja tiitel, on öeldud, et ta osaleb aktiivselt kooli arendustegevuses ning tema õpilased on igal aastal saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakondlikel matemaatikaolümpiaadidel. Riigieksamitel on ta õpilastel olnud korduvalt head tulemused.
Õppetegevuse mitmekesistamiseks on ta kirjutanud ja juhtinud mitmeid projekte.

„Kirjutasime KIKi projekte koos bioloogiaõpetaja Glaidi Aasrannaga. Tuli idee, et viime noored Alatskivile. Järgnesid veel mitu keskkonnateadlikkust arendavat projekti nendele õpilastele, kes olid saavutanud häid tulemusi loodusteadustes ja matemaatikas,“ selgitab Annely Vill.

Kooli juhtkond on esile tõstnud ka seda, et tema eestvedamisel on õpilased osalenud mitmetel üle-eestilistel ning -euroopalistel võistlustel ja viktoriinidel, kus on saavutatud häid kohti: Junior Achievement üle-eestilise majandusviktoriini Creatlon kolmas koht, edukad esinemised Nuputa võistlustel ning ka matemaatikavõistlusel Känguru ja internetipõhisel peastarvutamisvõistlusel World Maths Day.

„Ärgitan noori osalema erinevates ettevõtmistes, et oleks huvitav ning arendav. Mõnikord ei ole kindel, kas lapsed tulevad pakutuga kaasa. Üle-eelmisel õppeaastal võeti suure vaimustusega osa internetipõhisest peastarvutamisvõistlusest World Match Day. Tänavu toimub see jälle, näis, kas osutub sama populaarseks,“ kommenteerib matemaatikaõpetaja.

Loksa kool ostis kevadel õppetöö mitmekesistamiseks kolm I-Padi, mis anti õpetaja Annely Villi klassi. Ta tõdeb, et kolmest on kogu klassi kaasamiseks vähe, kuid on suurepärane, et need on koolil olemas, saab kasutada grupiti või rakendada õpilaste töö individualiseerimiseks.

Matemaatikaõpetaja käsutuses on üks kooli neljast interaktiivsest tahvlist, mis on teinud õppeaine esitamise atraktiivsemaks. Tahvel pandi üles kevadvaheajal 2011. Ka on klassis dokumendikaamera, mille abil on võimalik erinevaid materjale visualiseerida.

Kooli esildises on Annely Villi kohta kirjutatud veel: „Ta on tasakaalukas, suutes rahulikuna ka keerukaid olukordi lahendada. Oma töös on ta nõudlik enda ja õpilaste vastu, täpne ja järjekindel, samas mõistev ja hooliv. Klassijuhatajana toetab õpilaste initsiatiivi ja omaalgatust, innustades neid iseseisvalt ja otsusekindlalt tegutsema. Värskete ideede ja positiivse hoiakuga on ta teeninud õpilaste ning kolleegide tunnustuse.“