Raasiku valla poliitikud hindavad esimest aastat

688

Viimastest kohalikest valimistest on möödunud aasta. Sõnumitooja küsis Raasiku vallas kandideerinud nimekirjade esindajatelt, kuidas nad on rahul valla arengu ja oma eesmärkide elluviimisega.

ANDRE SEPP (valimisliit Raasiku Vald, volikogusse sai 9 kohta): „Oleme kolmandat korda võimule valitud, volikogus on suuremalt jaolt samad inimesed. Tõsist opositsiooni ei ole, pigem on see teemapõhine. Lubadused, mis aasta tagasi püstitasime, olid realistlikud ja kõik on ellu viidud: avatud on Pikavere lasteaiarühm, avamisel on rühm Aruküla lasteaias, valminud ja käivitunud on Aruküla kooli staadioni projekt. Hindan esimest aastat pärast valimisi väga töiseks.

Kahju, et aasta esimesel poolel tuli vähendada valla kõigi töötajate palka, aga koomale on tõmmatud igal pool.“

ANTS KIVIMÄE (valimisliit Kodukoha Eest, volikogus 5 kohta): „Oleme üldiselt esimese aastaga rahul. Rahasid on kogu riigis ja seega ka Raasiku vallas napilt. Sellest hoolimata on saadud valmis Raasiku põhikooli staadioni projekt ning leitud selle elluviimise alustamiseks raha. Samuti on töös detailplaneering, mis tagab Raasiku põhikooli ja lasteaia edasise arengu.“

ANNE VELTMANN (IRL, volikogus 1 koht): „Hea meel on, et Raasiku vald sai kohalike omavalitsuste võimekuse pingereas 23. koha. Võimekust näitab ka omavalitsuse oskus taotleda raha Euroopa Liidu toetusfondidest. Kuidas hindab aga valla võimekust tavakodanik?

Arukülas põhikooli rekonstrueerimine on suur kordaminek, lapsed saavad õppida kaasaegses koolimajas. Kindlasti oleks tulnud sama projekti käigus uuendada ka kooli staadion.

Arukülas on pikk lasteaiajärjekord, samas seisab tühjalt mitu rühmaruumi, mis rahapuuduse  tõttu renoveerimata. Lasteaiale tehakse aastaid ettekirjutusi WC-de ja pesemisruumide olukorra kohta, aga nende kaasajastamisega pole alustatud.

Valla teede olukord on tõeliselt halb: alevike siseteed on auklikud ja musta katteta, puuduvad kõnniteed ja kergteed, mis tagaksid ohutuse ja parema liikluskorralduse. Enamasti puudub kaasaegne tänava­valgustus. Eriti ohtlik on jalakäijatele ja jalgratturitele Aruküla alevikus tiheda liiklusega Tallinna maantee, mida kasutavad lapsed nii põhikooli kui mõisakooli minnes. Tolmuvaba kate puudub valla kruusateedel, mille ääres on elamud.

Suuremat panust vajavad ka haridussüsteemi tugiteenused: vaja on avada pikapäevarühmad nii Aruküla kui Raasiku kooli juurde, Aruküla põhikool vajab ka täiskohaga logopeedi ja huvijuhti. Nende teemade lahendamine aitab tulevikus ära hoida sotsiaalseid probleeme.

Süüdi ei ole omavalitsuse tahtmatus ega väike tulubaas, küsimus on planeerimise ja olemasoleva ressursi kasutamise oskuses. Volikogu töökorralduses peaksid kõik volinikud kuuluma komisjonidesse, praegu on niiöelda Raasiku-mehed enamuse komisjonide tööst kõrvale jäetud.“

RISTO ILVES (Keskerakond, volikokku ei pääsenud nimekirjast keegi): „Olen Raasiku vallas näinud tublit arengut. Eelmisel sügisel valitud volikogu pole mind üllatanud – aiman üsna täpselt ette, mida järgmisena tehakse. Plaanid töötavad kenasti, on läbi mõeldud ja eeskujuks paljudele.

Volinikud on vallas toimuval lähemal ja kuulevad uudiseid kiiremini, kuid kõik saavad hea tahte korral vallaelus kaasa lüüa. Volikogu istungeid võib ju ka külastajana kuulamas käia ja millegi läbiviimiseks ei pea tingimata ise volikogus olema. Enda näitena tooksin Raasiku rahvajooksu, mida olen vedanud viis aastat. Teen seda alati rõõmuga, armastusest spordi vastu ja soovist koduvallas midagi huvitavat korda saata.

Loodan, et tulevikus lööb rohkem noori Raasiku valla juhtimises kaasa, meil on palju andekaid ja huvitavaid inimesi.“

Eelmine artikkelPõles elumaja katus
Järgmine artikkelKuusalu uued kirikukellad jõudsid kohale