Anija volikogu kinnitas Kehra rehehoone lammutamisotsust

880
Kehra rehehoone.

Eelnõu rehehoone lammutamisotsuse muutmiseks ei läinud läbi – poolt oli 6, vastu 9 ja erapooletuks jäid 2 volikoguliiget.

Anija vallavolikogu neljapäeva, 16. septembri istungi päevakorras oli volikogu aprillikuise otsuse muutmine Kehra rehehoone lammutamise kohta.

Vallavolikogu liige Kaarel Aruste tuli pärast aprillikuus langetatud otsust välja ideega teha ajaloolise väärtusega kivihoonesse taluturg, kus kohalikud talupidajad saaksid müüa mahetoodangut.

Ta selgitas istungil oma plaani, tuginedes Eesti Vaba-õhumuuseumi teaduri Joosep Metslangi seisukohale, kelle arvates väärib maakividest hoone säilitamist ja taastamist.

Vallavanem Tiit Tammaru tutvustas volikogu liikmetele ehitusinseneri  Heino Uuetalu ekspertiis. Sellest järeldub, et hoone rekonstrueerimine ei ole tehniliselt ja majanduslikult mõttekas, sest  rehehoone 68,8protsendiline kuluvus ületab märkimisväärselt renoveerimistöödeks lubatavat mõistlikku alla 50protsendilist kulumist.

Seejärel pandi eelnõu hääletusele. Kuna eelnõu pooldajad olid vähemuses, jääb jõusse varasem lammutamisotsus.

Kaarel Aruste ütles Sõnumitoojale, et ei ole tulemusega rahul ja püüab leida lahendust, et hoone võiks säilida: „Kahtlen vallavalitsuse tellitud ekspertiisi paikapidavuses. Selle ekspertiisiga mõjutati hääletustulemust. Miks vallavalitsus avalikustas ekspertiisi vahetult enne eelnõu hääletamist, volikogu liikmetele ei antud võimalust selle sisuga  tutvuda. Heino Uuetalu ekspertiisis oli kasutatud harrastusmuinsuskaitsja Valdo Prausti arvamust, kes aga on seisukohal, et hoone vääriks säilitamist, mitte lammutamist, nagu väitis ekspertiis”.

Kaarel Aruste leidis, et ekspert ei ole hoonega põhjalikult tutvunud, puistelao põrand pole pinnas, vaid betoon. Rehehoone seisukorra üle on otsustatud vaid välispidisel vaatlusel.

Anija vallavanem Tiit Tammaru lükkab need väited ümber ja kinnitab, et vallavalitsus on andnud omapoolse panuse võimalikult täpse ja objektiivse ekspertiisi läbiviimiseks, andes selle teostamise ülesandeks tunnustatud eksperdile: „Valdo Prausti arvamus on esitatud eksperdile seetõttu, et tal oleks võimalik tutvuda kõikide materjalidega ja võtta arvesse nii lammutamise poolt kui ka vastuargumente.”

Ekspertiis jõudis vallavanema sõnul valla dokumendihalduse süsteemi volikogu istungieelsel päeval, mistõttu ei olnud seda varem võimalik tutvustada.
„Ekspertiis ei olnud hääletusel määrav, sest volikogu lihtsalt kinnitas kord juba vastu võetud otsust,” sõnas vallavanem.