KIKist Alavere puhastile 3,2 miljonit krooni

856

Koos omaosalusega läheb Alavere uus reoveepuhasti maksma 4 miljonit krooni.

Reoveepuhasti, mis asub Alavere endiste lautade lähedal metsatukas, puhastab kogu asula reovett.

OÜ Velko AV juhataja Rain Oks selgitas, et Kesk­kon­na-inves­tee­rin­gute Keskuse toel ja Velko enda omaosaluse abil on plaan see täielikult rekonstrueerida. KIKi reovee­käit­luse alamprogrammist eraldati Alavere reoveepuhas­ti jaoks 3,2 miljonit krooni, koos omaosalusega on in­vesteering 4 miljonit krooni.

„Praegune biopuhasti on rajatud 1960ndate lõpus. Betoonosa hakkab vajuma, metallosa läbi roostetama, järelpuhastuse tiigid on umbes. Nende asemele tuleb täiskomplekt — uus kompaktpuhasti, tiikide puhastamine ja renoveerimine, täisplaneering, haljastus,“ rääkis ta.

OÜ Velko on kokku pannud riigihankedokumendid ning lähipäevil kuulutatakse välja hange reoveepuhasti ehitaja leidmiseks.

„Soov on saada uus puhasti valmis 1. oktoobriks,“ ütles Rain Oks.

Ta lisas, et see tuleb täielikult kaasajanõuetele vastav: „Projekt on koostatud Tšehhi ühe analoogi põhjal, kuid pakkuda võib ka teisi seadmeid, mis teevad samasuguse töö ära.“

 Praegu läheb Alavere heitvesi puhastist kraavi kaudu Jägala jõkke.

„Olemasolevad puhastid küll töötavad, kuid kuna seal fosfori keemilist eraldamist ei toimu, kipub aeg-ajalt fosforit olema üle normi ning me maksame selle eest saastetasu,“ rääkis Velko AV juht.

Ta sõnas – kuigi asula on väike ja ka reoveekogused pole suured, peaks uus puhasti viima veepuhastuse tippklassi.

„Uude puhastisse tuleb täiuslik mõõtesüsteem, kemikaalide doseerimine, et vähendada reostusaineid, kaugjälgimissüsteem ja nii edasi. Nii et tulevikus peaks Alavere heitvesi vastama kõikidele normidele,“ kinnitas Rain Oks.