Raasikule tuleb mänguväljak

1036

MTÜ Raasiku Kodukandi Selts rajab Raasikule Turu tänava tühermaale lastele mänguväljaku.

„Raasiku lastel ei ole kusagil käia,“ ütles Ants Kivimäe Raasiku Kodukandi Seltsist. „Seepärast vaatasime, et Turu tänav 1a on kasutu maa, kuhu võiks selle rajada.“

MTÜ esitas ettepaneku Raasiku vallavalitsusele, kuna ärimaana kinnistukatastrisse kantud krunt on valla maa.

Raasiku vallavolikogu istungil seadis arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Tiina Rühka kahtluse alla, kas on otstarbekas anda vallale kuuluv ärimaa mittetulundusühingule: „Esiteks, päriseks andmine oleks nõudnud detailplaneeringu muutust. Teiseks arvas arengukomisjon, et kaaluda tuleks asukoha mõistlikkust – see kolmnurk asub liiklussõlmes. Me ei väitnud, et tegu pole hea algatusega, kuid infot oli selleks hetkeks, kui juba otsustama pidi, veel liiga vähe.“

Tiina Rühka pakkus välja alternatiivse koha mänguväljakule: „Näiteks kinnistu aadressiga Vahtra 7.“

Teise variandina välja pakutud madal vesine pinnas Valduri poe vastas vajaks täitmist nii sinna mänguplatsi kui ka parkimisplatsi ehituse korral. Vallavanem Andre Sepp tegi ettepaneku täita seesama kraav trassiehitusest ülejäänuga: „Raasiku piirkonnas toimuvad lähiajal kanalisatsioonitrassi renoveerimiseks kaevetööd, millest jääb järele loodust mittekahjustavat ehitusprahti.”

Ajutine lahendus
Anst Kivimäe selgitas, et Raasiku Kodukandi Selts ei taha väljaku ehitamise mõtet edasi lükata ja selle potentsiaalseks paigaks võiks jääda Turu tänava plats.

„Meie projektijuht Maarja Sikut küsitles vähemalt 30 noort peret ja nemad eelistasid mänguväljaku kohana Turu tänavat,“ ütles Ants Kivimäe.

Vallavolikogu istungil kerkis üles ka küsimus, kas ärimaad saab mänguväljakuna kasutusele võtta detailplaneeringut muutmata. Leiti, et vald võiks anda Raasiku Kodukandi Seltsile krundi ajutise kasutusõiguse kuueks aastaks.

Ajutine ehitis on Ants Kivimäe sõnul midagi muud kui algul planeeritud statsionaarne – see ei tohiks olla nii kallis: „Esialgu proovisime raha leida LEADER programmist, aga see eeldas projekti, mida tegelikult valmis mänguväljakule vaja ei ole. Hinnapakkumiste järgi selgus, et ainuüksi projekteerimisraha kuluks 25 000-30 000 krooni. Nüüd on meil võimalik taotleda 25 000 krooni toetust Kohaliku Omaalgatuse Programmist.“

Kes hooldab?
Mis mänguväljakust kuue aasta pärast saab, ei oska Ants Kivimäe veel aimata: „Loodetavasti on meie pilootprojekt selle aja jooksul kohalike elanike arvamuse välja toonud – kas see häirib kedagi või pakub mänguvõimalusi. Kuigi alati võib öelda, et pole vist asja, mille vastu keegi ei oleks, siis mina olen aru saanud, et keegi otseselt vastu ei ole. Tegelikult pole ärimaa kasutamiseks ümberkaudsete luba vaja, aga oleme nende arvamust küsinud.“

Ants Kivimäe lubab, et juba sel aastal valmib mänguväljaku turnimiskompleks, millele lisanduvad kevadel kiiged ja muud atraktsioonid.

MTÜ Raasiku Kodukandi Selts on algatuse tegija ja projekti tellija, kuid kord kuus hooldama ja ekspluatatsioonikulusid kandma peaks Ants Kivimäe arvates vallavalitsus.

Vallavanem Andre Sepp oli seisukohal, et vald niidab seda platsi ka edaspidi, nagu seni on teinud, ja mänguväljakut hooldab ikkagi selts. Arutelu jätkatakse.

Eelmine artikkelRegistreeritud töötud 31. augusti seisuga
Järgmine artikkelStatoil kinkis Kuusalu lasteaiale liiklusväljaku