Anija vallavalitsusse luuakse juurde uued töökohad

2884

Anija vallavolikogu kinnitas detsembris vallavalitsuse uue struktuuri.

Sügisel tehtud struktuurimuudatustega koondati eelmise aasta lõpust vallavalitsusest jurist ja 0,5 kohta registripidaja ametikohast, juurde loodi infospetsialisti ametikoht. Detsembris otsustati alates 1. jaanuarist 2016 luua kantseleisse referendi ametikoht, kantseleispetsialisti uueks ametnimetuseks kinnitati kantseleispetsialist-volikogu sekretär.
Vallasekretär Heldi Laks selgitas, et kantselei töökorraldusest sõltub kõigi teiste teenistujate töö, seetõttu on oluline, et kantseleis oleks kõikide töötajate, sealhulgas ka vallasekretäri asendamine kaetud. Referendi ülesanne on peamiselt personalitööga seonduva korraldamine, valla esindamine notariaalsetes toimingutes ning kohtus esindamise korraldamine, kantseleispetsialisti-volikogu sekretäri äraolekul ka volikogu töökorraldusega seotud ülesannete täitmine ja vallasekretäri äraolekul tema asendamine. Kantseleispetsialisti-volikogu sekretäri peamised töö­ülesanded on peale volikogu sekretäri töö seotud arhiivi ja dokumendiregistri administreerimisega, ta on ka infospetsialisti asendaja.
Volikogu liige Tiit Tammaru küsis, kas ei ole kentsakas, et juriidilistele dokumentidele kirjutab alla referent. Aare Urm märkis, et tööülesannete hulka on pandud palju sellist, mida ei peaks tegema referent, näiteks personaliküsimustega seonduv. Ka Ene Kerb arvas, et referendi ametinimi on eksitav, tuleks leida teine nimetus. Priit Raudkivi pakkus välja referendi asemel vallasekretäri abi ametnimetuse.
Vallasekretär vastas, et tema asendamise korral kirjutab dokumentidele alla „referent vallasekretäri ülesannetes“. Ta lisas, et referendi ametinimetuse puhul kaaluti mitut varianti, ka personalispetsialisti, kuid see olnuks eksitav, kuna ta peab tegema ka muid toiminguid.  Tõnis Väli soovis teada, mis ametnike klassi referent kuulub. Heldi Laks vastas, et referendi ametikoht ei kuulu juhtivametnike hulka.
Vallavalitsuse referendina asus 1. jaanuarist tööle juristi ametist koondatud Ilsia Väli, poole kohaga registripidajana jätkab Ene Olesk ning kantseleispetsialisti-volikogu sekretäri ülesandeid jääb täitma Kersti Kippar.
Vallavalitsuse majandusteenistusse loodi juurde üks heakorratöötaja koht Alavere piirkonna jaoks. Tema töö on mänguväljaku, rahvamaja, kooli, bussipeatuse ümbruse ja pargi korrashoid, kõnniteel libedusetõrje tegemine ning prügikastide tühjendamine.
Haridus- ja sotsiaaltööteenistusse luuakse alates 1. aprillist juurde teine lastekaitsespetsialisti ametikoht. Vallasekretäri selgituse kohaselt on lastekaitsespetsialist olnud tööga üle koormatud ning seetõttu on ennetustöö jäänud taha­plaanile.

Eelmine artikkelVallaarhitekt INGA VAINU kirjutas Anija Eide loo
Järgmine artikkelVelko AV juht rääkis volikogule tehtust ja plaanidest