Anija vallavalitsusest koondatakse mitu töötajat

1279

Anija vallavolikogu kinnitas vallavalitsuse uue struktuuri, mille järgi mitu ametikohta koondatakse ja asemele luuakse uued töökohad.

Möödunud nädalal kinnitas Anija vallavolikogu vallavalitsuse uue struktuuri. Alates 1. oktoobrist on koondatud majandusvaldkonna abivallavanema ametikoht. Asemele luuakse kaks uut töökohta: arendusjuht, kes hakkab alluma otse vallavanemale ning majandusteenistuse juhataja, kellele alluvad seni abivallavanemale allunud majandusosakonna ametnikud ja töötajad.
1. oktoobrist luuakse juurde ka infospetsialisti ametikoht. Käesoleva aasta lõpus koondatakse juristi ametikoht ning registripidaja ametikoha koormust vähendatakse 0,5le kohale.
Vallavanem Arvi Karotam rääkis Sõnumitoojale, et infospetsialist hakkab töötama vallamaja infolauas, mis asub vallavalitsuse fuajees esimesel korrusel. Tema põhitöö on olla abiks vallakodanikele esmase info andmisel ja suunamisel vastava ametniku või töötaja juurde. Peale selle on on infosekretäri ülesanne ka elanikele operatiivselt olulise info edastamine: „Näiteks oli meil äsja kaks elektrikatkestust, mille kohta kirjutasin inimestele pöördumise mina. Edaspidi hakkab sedalaadi infomaterjali kokkupanemine olema infosekretäri tööülesanne.“
Juristi koondamine on vallavanema sõnul tingitud sellest, et juulis asus tööle juristi haridusega uus vallasekretär, kelle töökohustuste hulka kuulub ka  kõigi vallavalitsuse ja volikogu dokumentide ja tegevuse juriidiline nõustamine. Registripidaja töökoormus pole Arvi Karotami  hinnangul pidev ega eelda iga päev 8 tundi kohal­olekut.
„Registripidajal on järgmisest aastast kindlad vastuvõtuajad. Kui mõnele vallakodanikule need ei sobi, saab registritoimingud teha ka vallasekretär,“ selgitas vallavanem.

Ühe abivallavanema asemele kaks ametnikku
Arvi Karotam märkis, kui sai ligi kaks aastat tagasi vallavanemaks  , jätkas ta vallavalitsuse senise töötajaskonnaga: „Meie koostöö on olnud hea, kuid elu areneb ja nõudmised kasvavad. Soovin, et meie töö tulemuslikkus oleks vallaelanikele veel paremini näha. Selleks, et tekiks uusi ideid ja mõtteid, mida tulemuslikult ellu viia ning saavutada uut arenguhüpet, on aeg-ajalt vaja teha meeskonnas muudatusi.“
Ta lisas, et Anija vallas on käsil mitu suurt arendusprojekti ja uued on tulekul. Kuna need on väga mahukad,  nõuavad  palju  teadmisi ja   ajaressurssi,   pidas   vallavalitsus mõistlikuks eraldi arendusjuhi koha loomist. Valla igapäevase majandustegevuse juhiks jääb edaspidi majandusteenistuse juhataja.
Majandusvaldkonna abivallavanem Urmo Sitsi kinnitas, et toetab mõtet luua arendusspetsialisti ametikoht, sest kaks inimest suudavad selles valdkonnas kindlasti rohkem ära teha, kuid tema arvates peaks arendusspetsialist töö sisu ja eesmärke arvestades alluma abivallavanemale, olenemata sellest, kes neil ametikohtadel töötavad: „Praegu tundub, et struktuur järgib rohkem vormi ja vähem sisu.“
Kuna Urmo Sitsi lahkub alates 1. oktoobrist Anija vallavalitsusest, siis kinnitas volikogu vallavalitsuse 1. oktoobrist kolmeliikmelisena: vallavanem, abivallavanem ja vallavalitsuse liige. Vallavalitsus jätkab koosseisus vallavanem Arvi Karotam, abivallavanem Marge Raja  ja  finantsjuht  Maarja  Sikut.
Kuna Urmo Sitsi peatas abivallavanemana töötamise ajaks oma volitused Anija vallavolikogus, on tal nüüd võimalus naasta volikogu liikmeks. Praegu on seal tema asendusliikmena IRLi nimekirjast Rene Kaalo. IRL on Anija vallavolikogus koos keskerakonna ja Anija Ühendusega koalitsioonis. Urmo Sitsi ei osanud veel öelda, kas läheb volikokku.
„Pean enne nõu nende viie inimesega, kelle toel volikokku pääsesin. Kui otsustan volikokku minna, siis ei hakka ma istungitel kindlasti käima niisama istumas, vaid teen seda südamega,“ ütles ta.
Koalitsioonist lahkuda IRL ei plaani: „Ma ei näe ühtki põhjust, miks me ei peaks koalitsioonis jätkama, pigem on see kasulik, et saaksime oma nimekirjaga seatud eesmärke ellu viia.“
Volikogu liige Tiit Tammaru märkis istungil – kuna koondatakse mitu teenekat inimest, kes on Anija vallavalitsuses töötanud aastaid, eelkõige pidas ta silmas jurist Ilsia Välit, tuleks nad ära saata väärikalt ja maksta korralikku hüvitist.
Vallavanem kinnitas, et vallavalitsuse pikaajaliste töötajatega töösuhte lõpetamine toimub vastastikku lugupidavalt ning nende aastate jooksul antud panust hinnatakse väärikalt. 1. oktoobrist loodud uutele ametikohtadele töötajate leidmiseks kuulutatakse sel nädalal välja konkurss.
„Ootame oma meeskonda uusi aktiivseid ja tegusaid inimesi,“ sõnas vallavanem Arvi Karotam.

Eelmine artikkelRummu mahasõit Kiiu lähedal suletakse
Järgmine artikkelMARGUS NÕLVAK: „Peamine, et noored leiaksid tee maale tagasi.“