Anija vallas on välireklaami püstitamiseks edaspidi vaja luba

1425

Anija volikogu menetluses on välireklaami paigaldamise eeskiri.

Abivallavanem Urmo Sitsi rääkis, et Anija vallas ei ole praegu väga palju välireklaami, kuid neist, mis on, on osa paigaldatud teekaitsevööndisse, pole visuaalselt kenad ning mõned ei ole ka turvalised.
„Eeskirja mõte on tagada ohutus, et näiteks suure purjepinnaga reklaamid ei teeks tugeva tuule korral pahandust,“ sõnas ta.
Kui aastaid tagasi kehtis Kehra linnas reklaamimaks, siis seda ei ole Anija vallas kavas kehtestada. Aga kui praegu võib igaüks välireklaami üles panna, siis pärast uue eeskirja vastuvõtmist on selleks vaja vallavalitsuse luba.
„Nende reklaamide, mis on hoonetel või paigaldatakse eraldi konstruktsioonide abil kusagile mujale,  ülespanemiseks tuleb edaspidi esitada vallavalitsusele avaldus. Arhitekt vaatab üle, kuidas sobib reklaam soovitud kohta visuaalselt, ehitusspetsialist hindab, kas see on korrektselt kinnitatud ja kõigi jaoks turvaline,“ selgitas Urmo Sitsi.
Ka tänavavalgustuspostide külge pole uue eeskirjaga reklaamide-kuulutuste paigutamine enam lubatud: „Õnneks on enamus laternaposte metallist või betoonist ja sinna klambripüstoliga teadet panna ei saa, kuid aeg-ajalt mingi variant ikka leitakse.“
Ta tõi näite, kuidas tsirkusetuuri ajal pandi tänavapostid reklaame täis. Osa neist kukkus lihtsalt alla, mõned vettisid vihma käes ja muutusid tuulega räbalateks.
Urmo Sitsi sõnul on arutatud, tulevikus võiks tänavavalgustusposte kasutada reklaamikandjatena nii, et kinnitada sinna spetsiaalsed reklaamtahvlid.
Vallavalitsuse reklaamikandjatele on ka edaspidi lubatud panna infot kultuuri- ja spordiürituste kohta ning teisi kuulutusi, näiteks korteri või koerakutsika müümisest, luba taotlemata. Abivallavanema hinnangul on „koeramüügistendid“ vajalikud, teisalt on tekkinud probleem,  et  avalikud info­stendid on korteri või lemmiklooma müügikuulutusi sedavõrd täis, et ülevallaliste või allasutuste kultuuriürituste reklaame on sinna raske panna: „Peale selle on inimesi, kes kleebivad oma kuulutuse nahaalselt teiste peale.“
Et selliseid olukordi vältida, on vallavalitsuses arutatud, ehk tuleks jätta osa infostende kinniseks ja panna sinna üksnes vallavalitsuse ja allasutuse kuulutused.
Volikogus esimese lugemise läbinud välisreklaami paigaldamise eeskirjas on ka punkt, et vallavalitsuse infokandjatel pole poliitiline reklaam lubatud. Urmo Sitsi sõnul tuleb seda veel arutada. Anija vallavalitsusele kuuluvatel stendidel pole tema meelest piisavalt pinda, et mahutada sinna ka poliitilist reklaami: „Kui üks inimene paneb sinna oma plakati, ongi stend sisuliselt täis. Samas – kas meil on õigust ühele grupile keelata avalikule stendile reklaamide panemist?“
Kehras  on  kümmekond  info­stendi, ülejäänud vallas umbes samapalju. Seda on abivallavanema kinnitusel rohkem kui naabervaldades. Ta usub, nende abil on suudetud ära hoida see, et mõni majasein või aiaplank riputatakse reklaame täis. Vallavalitsus on tellinud uued stendid, vanad vahetatakse nende vastu välja lähiajal.
19. märtsil on välireklaami eeskiri volikogus teisel lugemisel. Abivallavanem avaldas lootust, et volikogu ja komisjonide liikmed on küsinud selle kohta ka oma kogukondade elanike seisukohti.

Eelmine artikkelPeningi koroonamängijad võitsid Eesti meistrivõistlustelt kaks medalit
Järgmine artikkelKehra mälumängu 5. etapi võitis Messa