Anija vallas lükatakse teed lahti vaid sissekirjutanutel

1055

Valla elanikud, kes on mujale sisse kirjutatud, peavad lumelükkamise tellima ise.

Anija vallavalitsus valis välja talihooldustööde tegijad vallas. Esimeses tsoonis hakkab lund lükkama Katkera OÜ, teises, kolmandas ja kuuendas tsoonis Koplimäe Agro OÜ ning viiendas TÜ Alvar MÜ.

Seoses hanke võitjate väljakuulutamisega võttis Anija vallavalitsus vastu otsuse, et alates sellest sügisest ei lükata lumest puhtaks mujale omavalitsustesse sissekirjutatud elanike teid.

„Kui inimesed saavad muid hüvesid teistest omavalitsustest ja nende tulumaks laekub sinna, ei pea me õigeks osutada neile tasuta lumelükkamise teenust,“ lausus Anija valla majandus­spetsialist Toomas Reisi.

Vallavanem Tiit Tammaru sõnas, et talihoolduse hinnad on tõusnud ja raskete talvedega kulud kordades kasvanud. Eelmisel aastal oli lumelükkamise kõrgeim pakkumine 28,76 eurot töötund, sel korral 49,5 eurot, lisaks käibemaks.

„Igal aastal on talvel läinud nii palju raha, et teekatte suviseks hoolduseks jääb väga vähe ressursse. Otsisime võimalusi, kuidas talviseid kulusid piirata,“ ütles vallavanem.

Uus kord näeb ette, et lumest lükatakse puhtaks avalikud teed ning ka teed vallaelanike õue­aladeni. Kes on mujale sisse kirjutatud, peab lumelükkamise avalikust teest kuni oma õueni ise tellima.

Vallavanem Tiit Tammaru rääkis, et tänavu pannakse kõikidele lumekoristusmasinatele peale ka GPS-seadmed: „Valda sissekirjutatud elanike teed on kaardistatud, lumelükkajatel on GPSid, mida kontrollitakse. Nii pole võimalust, et keegi maksab kohapeal ja pärast esitatakse arve vallale. Kui tahetakse lumelükkamist tellida, tuleb seda teha firma kaudu.“