Anija valla lisaeelarvega 35 000 eurot vallateede remondiks

554

Kehra gümnaasiumi kahe koolimaja vaheline ülekäigurada saab kohtvalgustuse.

Anija vallavolikogu võttis oktoobrikuu istungil vastu valla 2012. aastal teise lisaeelarve, mille tulud ja kulud on 38 871 eurot.

Suurim tuluallikas lisaeelarves on füüsilise isiku tulumaks. Seda on laekunud 43 220 eurot rohkem, kui esialgu kavandatud. Rajatiste ja hoonete müügist on saadud 31 240 eurot lisaraha.

Valla finantsjuht Maarja Sikut selgitas, et vald on müünud kortereid ja garaaže: „Siiamaani polnud palju ostjaid, aga kinnisvaraturg on läinud natuke aktiivsemaks. Üldiselt on ostjad need, kes korterit enne üürisid.“

Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt asutustelt oli eelarvesse kavandatud tulusid 98 875 eurot, kuid seda vähendati 95 000 euro võrra.

Abivallavanem Urmo Sitsi kommenteeris, et plaanis oli alustada laenurahadega Kehra staadioni projekteerimist. Kuna aga pole teada, millistes summades on võimalik ehituseks raha taotleda ja milliseid rahastusprogramme välja kuulutatakse, otsustati projekti mitte tellida.

„See ei tähenda, et staadioni ehituse idee on maha maetud. Plaan on seda esialgu nii palju korrastada, et kool saaks kehalise kasvatuse tunnid tehtud.
Praegu oli lihtsalt pakilisemaid asju, mis vajavad tegemist,“ lausus abivallavanem.

Ülejäänud tulud lisaeelarves on sihtotstarbelised eraldised.

Alavere rahvamajas renoveeritakse WCd
Lisaeelarve kulude osas on väiksemate summade ümbertõstmiste kõrval suurim investeering 47 753 eurot lasteaeda Lepatriinu. See on tehnosüsteemide rekonstrueerimise omaosaluse katteks, tööd tehti lasteaias tänavu suvel.

Vallateede ja -tänavate korrashoidu suunatakse 35 000 eurot. Asfalteeritakse Kehra linnas Kreutzwaldi 4 ja 6 vaheline lõik, Kooli 6 ja 8 sissesõidud ning seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusega üles kaevatud majaesised Keskuse tn 7, Kooli 10a ja Kose mnt 34. Pinnatakse Laste põik ning Kose mnt Spordi tänava ristmik.

Tänavavalgustusse investeerib vald 14 127 eurot – Kehra gümnaasiumi kahe koolimaja vahel asuv ülekäigurada saab kohtvalgustuse, ülejäänud summa on uue mänguväljaku valgustuseks.

Anija valla kultuurikeskuse eelarvesse suunatakse 10 000 eurot. Sellest 4000 eurot kulub Alavere rahvamaja kanalisatsiooni väljaehitamiseks, 6000 rahvamaja WCde renoveerimiseks.

Kehra kunstidekooli personalikulusid suurendati 5201 eurot, sest õpilaste arv on kasvanud. Möödunud aastal õppis koolis 110, tänavu 175 õpilast.

Kuna vallavalitsus otsustas Kehra staadioni ehitusprojekti mitte tellida, vähendati eelarves kulusid 108 000 võrra.

Eelmine artikkelMetalli vargus
Järgmine artikkelÖkokrati müraprojekt sai Euroopa Keskkonnaagentuuri auhinna