Anija vallamaja remontijalt nõutakse viivistrahvi

991

Anija vallavalitsuse kolimine lükkus ehitaja süül nädala võrra edasi.

Anija vallavalitsuse uued ruumid Kehra linnas Kreutzwaldi tänav 6 pidid lepingujärgselt valmima 18. oktoobriks, kuid ehitustööd kestavad siiani. Vastavalt vallavalitsuse ja töövõtja, ASi EG Ehitus vahelisele lepingule peab firma iga päeva eest, mil tööde lõpetamine läheb üle tähtaja, maksma oma tasust 0,2 protsenti viivistrahvi. Vallamaja rekonstrueerimistööde hind on vastavalt lepingule 243 328 eurot ehk 3,81 miljonit krooni.

AS EG Ehitus ei esitanud vallavalitsusele taotlust tähtaja pikendamiseks. Seetõttu anti ettevõttele 26. oktoobril toimunud ehituskoosolekul teada – kui objekti ei anta koos ehitusdokumentidega üle 31. oktoobri hommikuks, rakendatakse viivistrahv tagasiulatuvalt alates 19. oktoobrist. Kuna üle ei antud,   otsustas vallavalitsus rakendada EG Ehituse suhtes viivistrahvi 405,54 eurot päevas alates 19. oktoobist kuni päevani, mil ehitusfirma kirjutab alla tööde üleandmise aktile.

Anija vallavanema Tiit Tammaru sõnul on ehitusfirma toonud tööde viibimisele erinevaid põhjendusi: „Tööjõuturult pole korralikke ehitajaid lihtne leida.
Suvel oli vallamaja ehitusel töötajate arv üsna tagasihoidlik.”

Nüüd on ehitajaid rohkem ning töö käib ka nädalavahetustel, kuid vallavanema hinnangul on vallavalitsuse tulevastes tööruumides näha kiirustamise tunnuseid: „Kes natukenegi ehitust tunneb, leiab vigu, mida sellise hinna eest tehtaval tööl ei tohiks olla. Viimistlustööde taset on kurb vaadata, ei tea, mis kvaliteediga on siis tehtud kõik muu.”

Ta avaldas siiski lootust, et omaniku järelevalve teeb tõhusat tööd ning vallaamaetnikud saavad korralikud tööruumid.

Vallavalitsuse kolimine senistest tööruumidest Kreutzwaldi tänav 2 renoveeritud ruumidesse kunagises linnavalitsuse hoones pidi algselt toimuma möödunud neljapäeval, 3. novembril. Kuigi ka esmaspäeval, 7. novembril ei olnud vallamaja remont nii kaugel, et ehitajalt töö vastu võtta, plaanib  vallavalitsus senisest asukohast Kreutzwaldi tänav 6 hoonesse kolimist alustada sel neljapäeval, 10. novembril. 

Kolitakse kahel päeval. Neljapäeval ja reedel jäävad kodanike vastuvõtud ära.

„Anname vaid hädapärast informatsiooni,” ütles vallavanem ja soovitas – kellel midagi väga pakilist ei ole, tulgu vallamajja järgmisel nädalal.

Vallavalitsuse telefoninumbrid ei muutu, infokanalite töös võib seoses ümbertõstmisega olla häireid ja katkestusi.