Kehra ÜVK rajamisel on kahel korral nõutud täitmistagatist

908

Kehra ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniprojekti (ÜVK) kaks hankevõitjat on läinud pankrotti.

Eelmise aasta oktoobris valmis Kehras ÜVK projekti raames reoveepuhasti. Ehitas riigihanke võitnud WaterSer Ehitusjuhtimise OÜ. Sügisel oli puhasti enam-vähem valmis, kuid anti tellijale, OÜle Velko AV, üle vaegtöödega, mis tuli kokkuleppe kohaselt ära teha kevadel. Näiteks jäid kevadeks haljastustööd, mida talvel teha ei saa.

Tänavu kevadeks oli aga WaterSer Ehitusjuhtimise OÜ pank­rotis ning Velko AV pidi realiseerima täitmistagatise. Velko AV juhataja Rain Oks selgitas, et juba hanketingimustes on nõue ning see pannakse kirja ka lepingusse hanke võitjaga, et töövõtja peab esitama täitmistagatise. See on panga garantii juhuks, kui töövõtjaga peaks midagi juhtuma ning lepingus ette nähtud tööd jäävad täielikult või osaliselt tegemata. Täitmistagatise suurus on teatud protsent lepingu mahust.

WaterSeri garant oli Sampo pank ning Velko AV sai sealt suvel 73 700 eurot reoveepuhasti juures vaegtööde lõpetamiseks. Peale haljastustööde jäi reoveepuhasti ehitajal näiteks Eesti Energiale tasumata liitumise ning juba kasutatud elektri eest.

Velko AV sai Sampo pangalt veel 36 600 eurot reoveepuhasti garantiitagatiseks.

„Töövõtja peab andma oma tööle kaheaastase garantii. Kuna WaterSeri enam ei ole, realiseerisime garantiitagatise juhuks, kui reoveepuhastiga peaks kahe aasta jooksul midagi juhtuma,” selgitas Rain Oks.

Tema kinnitusel on seda juba tulnud ka kasutada – vahetatud välja pumpasid jms.

Teise täitmistagatise nõude esitas Velko AV tänavu Swedbankile, kes garanteeris ASi K&H. Ehitusfirma K&H võitis mullu Kehra ÜVK projekti suurima hanke – uute vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamise. Leping sõlmiti 13. septembril 2010, tänavu jaanuaris teatas K&H Velko AVle lepingust taganemisest.

Pank ei ole Velkole täitmistagatist tasunud, käimas on kohtuvaidlus, asi on jõudnud riigikohtusse. 

Eelmine artikkelKorstnast tõusis leek
Järgmine artikkelUued elamurajoonid on lõpuni ehitamata – nii ka Leegiranna Kuusalu vallas