Anija valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitus on lõpusirgel

1040

Lõpetamisel on veel tööd Ülejõe linnaosas ja külas, Anija külas ning Kehra Jõe tänaval.

Anija vallas hakkab ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) ehitus valmis saama. Alavere ÜVK ehitus lõppes augustis, Kehras said septembri alguses valmis Põrgupõhja linnaosa ja kesklinn, septembri lõpus valmis ÜVK Lehtmetsas ja vanas asulas. Teede taastamine ja haljastuse rajamine on põhiosas lõpetatud. Viimased asfalteerimistööd saavad tehtud 25. oktoobriks.

Eraldi hankega ehitatakse ühtekuuluvusfondi projekti raames ÜVK Kehrasse Jõe tänavale. Ehitus on pooleli ka Ülejõe linnaosas ja külas. Need peaksid valmis saama selle kuu lõpuks, teede taastamise lõpposa lükkub järgmisse aastasse. Oktoobri alguses sai tehtud Lilli küla ÜVK, pooleli on ehitus Anija külas.

OÜ Velko AV juhataja Rain Oks rääkis, et enamik objekte on valminud tähtajaliselt: „Anija külas tekkis väike tõrge ning oktoobri asemel lõppeb ehitus seal novembris. Kavas oli puurida ja viia torud läbi riigimaantee alt, kuid selgus, et maantee alune on täis raudkivi mürakaid, mis on seal ilmselt juba mõisa ajast, ning puurimine ebaõnnestus. Seetõttu tuleb teha kaevetööd lahtiselt ning vastavate teede taastamisprojektide vormistamine võtab aega. Kaevamine ja kolmest kohast torude viimine läheb iseenesest kiiresti.“

Kehra Jõe tänavale tehti juulis eraldi hange, sest esialgne projekt ei sobinud ja tuli ümber teha.

„See on keeruline tupiktänav, kuhu ei saa viia palju tehnikat. Teiseks tekib rohkesti pinnavett ja kaevetööde käigus uputus, eriti praegu, kui pidevalt sajab ja vett tuleb välja pumbata. Tähtaeg on 15. novembril,“ selgitas Rain Oks.

Uute liitujate kohta sõnas ta, et oktoobri alguseks oli Kehras liitunud kaheksa uut majapidamist ning taotlusi on kokku 60-70: „Praegu sujub normaalses tempos, loodame, et nii läheb edasi.“

Kokku saab Kehras liituda 311 uut majapidamist. Ülejõel ja Lehtmetsa eramajade piirkonnas on kõik uued liitujad. Alaveres ja Lillis rekonstrueeriti täielikult olemasolev torustik, juurde tuleb kaks uut liitujat, teised majapidamised olid juba varem ühendatud ÜVK võrku. Ka Anija küla saab rekonstrueerimise käigus uue torustiku ning lisandub liitumisvõimalus kümnekonnale kinnistule.

Esimesena Alavere, viimasena Anija küla
Kõige varem tehti algust Alavere ja Anija küla ÜVK ehitusega, möödunud aasta suvel. Alavere projekt oli küladest mahukaim ning tööd tehti ka talvel.
Ehitas EG Ehitus AS, maksumus oli 1 146 474 eurot, millest 85 protsenti tuli Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK).

Anija külas talvel ei ehitatud, ÜVK valmib seal novembris. Ehitab EG Ehitus AS ja maksumus on  553 516 eurot, millest 437 460 eurot andis KIK.

Kehra linna ja Lehtmetsa küla ÜVK ehitus algas möödunud aasta oktoobris ning selle maksumuseks kujunes 5,8 miljonit eurot. Töid tegid AS Merko Ehitus ja AS Terrat. Kehra Jõe tänava ÜVKd ehitab EG Ehitus AS, maksma läheb 187 000 eurot.

Ülejõe linnaosas ja külas ning Lilli külas algasid tööd käesoleva aasta aprillis. ÜVK kogumaksumus nendes on 1,56 miljonit eurot, sellest 85 protsenti eraldas KIK. Ülejõe linnaosas ehitab AS EG Ehitus, Ülejõe külas Lemminkäinen Eesti AS ning Lillis Timberston Ehitus OÜ.