Anija valla lasteaedade kohatasu seoti alampalgaga

1639

Järgmisest aastast hakkab lasteaiatasu Anija vallas sõltuma alampalgast – kui miinimumpalka tõstetakse, suureneb kohatasu.

Anija vallavolikogu kehtestas, et osalustasu valla lasteaedades on alates 1. jaanuarist 2016 ühe lapse kohta kuus 6,5 protsenti aasta töötasu alammäärast, kui laps pärineb 1-2lapselisest perest, 6 protsenti, kui laps on 3lapselisest perest ning 4,5 protsenti alampalgast, kui  4- ja enamalapselisest.
Kuna miinimumpalk on tuleval aastal 430 eurot, tuleb 1-2lapseliste perede lapse lasteaiakoha eest vanemal uuest aastast maksta 27,95 eurot kuus, 3lapseliste perede lapse eest 25,80 eurot ning 4- ja enamalapseliste perede lapse eest 19,35 eurot kuus. Tänavu on need tasud vastavalt 24, 22 ja 17 eurot.
Abivallavanem Marge Raja rääkis Sõnumitoojale, et seni on igal aastal, kui vallavalitsus soovib lasteaiatasu muuta, kaasnenud sellega märkisväärne halduskoormus – tehakse arvestusi-analüüse, mida käiakse tutvustamas lasteaedade hoolekogudele, seejärel arutavad vallavalitsus ja volikogu mitu komisjoni ning lõpuks ka volikogu.
„Igal sügisel tegeleb sellega umbes sada inimest, kuigi tasu suuruse muutus on olnud väike. Nüüd leidsime, et mõistlik on lasteaiatasu siduda alampalgaga – lasteaiatasu muutub, kui muutub miinimumpalk. Kui see tõuseb väga kõrgeks, saame oma otsuse alati üle vaadata,“ ütles ta.
Kuigi valla lasteaedade kohatasu tõuseb edaspidi alampalga kasvades automaatselt, on Marge Raja sõnul hea tava teatada hinnamuutustest vähemalt kuu ette ning seda tehakse ka edaspidi.
Ta lisas – osalustasu on alampalgaga sidunud paljud omavalitsused, vähesed on pannud lasteaiatasu sõltuma laste arvust peres: „Tahame soodustada, et ka suurte perede lapsed käiksid lasteaias.“
Miinimumpalgast sõltub osalustasu ka Raasiku vallas. Seal seoti lasteaiatasu alampalgaga 2014. aastal ning on esimese lasteaias käiva lapse puhul 11, teise ja enama lapse puhul 5,5 protsenti miinimumpalgast. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ei või lapsevanemate osalustasu  lasteaia ühe lapse kohta ületada 20 protsenti palga alammäärast.