Anija valla korrakaitsepatrull lõpetab tegevuse

1140

Anija vald enam korrakaitset ei toeta.

Eelmisel nädalal kinnitas Anija volikogu valla tänavuse eelarve. MTÜle Anija Valla Korrakaitse on selles 37 000 krooni — jaanuarikuu toetus. Oma korrakaitsepat­rul­li edasiseks tegevuseks valla raha ei eraldatud.

„Patrulli enam ei toimu, mis edasi saab, ei tea,“ ütles MTÜ juht Jüri Julisen ja kahetses, et lõpetatakse tegevus, kuhu valla raha on aastaid investeeritud.

Lähiajal plaanib ta kokku kutsuda MTÜ juhatuse, siis arutatakse, kas tegevus lõpetada või ajutiselt peatada.
Kuigi pärast jaanuarikuud pole ühing vallalt enam toetust saanud, käisid abipolitseinikud veebruaris-märtsis veel mõned korrad koos politseinikega reididel.

Sel aastal taotleti vallaeel­arvest raha ainult autoga seotud kuludeks – liisingu ja kütuse eest maksmiseks.
„Olime nõus tööd tegema ka tasuta. Kui on süüdistatud, et teenime patrullides suuri summasid, siis mis suur tasu on, kui päeval töötavad mehed käivad öösel patrullis ja saavad selle eest 30 krooni tunnis?“ ütles  Jüri Julisen.

Ta tõ­des, et vallavalitsu­se­ga pole koostööd mõnda aega.

„Vallavalitsus pole meiega suvatsenud suhelda, ühelegi taotlusele või järelepärimisele ei ole me vastust saanud,“ kin­nitas ta.

Jüri Julisen lisas, et vallavanem on kogu aeg suhtunud korrakaitseühingusse negatiivselt: „Igal aastal on otsitud põhjuseid, miks ei saa meile raha anda. Vallavanem toonitas pidevalt, et patrullil pole mingeid õigusi, kuigi tegutsesime abipolitseniku sea­duse alusel.  See väärpropaganda on kahjuks vilja kand­nud  – kui kedagi korrale oleme kutsunud, küsitakse, kes me sellised olema, meil pole ju mingeid õigusi.“

Ta rääkis, et meestel on võimalik abipolitseinikena jätkata, kuid sel juhul ei saa nad oma kodukandi jaoks suurt midagi teha – kui praegu töötas patrull koos konstaabliga või välijuhi alluvuses oma vallas, siis abipolitseinikena toimub töö politseipat­rullis  kogu Ida-Harju jaoskonna piirkonnas: „Enamasti Maardus või Loksal. Meie kodukohale on sellest vähe kasu.“

Korrakaitseühingu auto läheb MTÜ juhi sõnul tõenäoliselt tagasi liisingfirmale. Seni on selle eest makstud, nüüd pole raha liisingu tasumiseks. Maksta tuleb ka liisinglepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevad kulud.

Anija volikogu korrakaitsekomisjoni esimees Kaarel Aruste tegi küll ette­paneku eraldada eelarvest kor­rakaitsele 300 000 krooni, kuid see ei leidnud heakskiitu.

Kaarel Aruste ütles Sõnumitoojale — et vastu hääletasid keskfraktsiooni liikmed, on see ilmekas suhtumine vallarahvasse.

„Tagatipuks on hakatud katsetama tänavavalgustuse piirangutega. Pimedad täna-vad ja korrakaitse puudumine ann­avad kurikaeltele ide­aal­sed töötingimused,“ arvas ta.

Vallavolikogu esimees Jaanus Kalev ütles Sõnumitoojale, et valla korrakaitse­ühingus töötavad tublid mehed.

„Müts maha nende ees, et nad seda tööd tegid, kuid me pole enam nii rikkad, et saame oma patrulli lubada, peame usaldama politseid,“ märkis ta.  „Meie korrakaitsele osteti kallis auto. Iga omanik peaks vaatama, kuidas suurest investeeringust nii-öelda viimast võtta. Kuid meie korrakaitsemasin seisis vähemalt poole nädalast niisama.“

Eelmine artikkelVarastamine
Järgmine artikkel1. mail on Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas 7 mõttekoda