Kuusalu pansionaadile uut juurdepääsuteed ei lubata

1412
Kuusalu aleviku Laululava kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Teisel avalikul arutelul oli kõige suurem küsimus, kuidas Kuusalu vald hakkab Laululava kinnistule planeeritavat hooldekodu
finantseerima.

Kuusallu Laululava kinnistule kavandatava pansionaadi planeeringu teine avalik arutelu oli taas pingeline – osad lähinaabrid teatasid jätkuvalt, et ei soovi sellesse kohta pansionaati, ning Kuusalu tehas ei ole nõus oma territooriumi läbiva lisateega.
Kuusalu noortekeskuses toimunud koosolekul oli osalenuid 14. Vallaarhitekt Kadi Raudla tutvustas planeeringusse sisse viidud muudatusi, mis on tehtud eelmisel avalikul arutelul esitatud ettepanekute põhjal. Tookord kerkis küsimus, et pansionaadi asukohaks valitud Kordejaani platsi ehk Laululava kinnistu ja Kuusalu lasteaia Jussike vahele jääv parkimisplats on kahe asutuse teenindamiseks liiga väike.
Nüüd on detailplaneeringusse lisatud parkimiskohad lasteaia ja pansionaadi poole viiva tee äärde. Laululava kinnistu hoonestusala suurust on vähendatud ja seda on nihutatud Nõmme tee ääres asuvatest eramajadest kaugemale. Pansionaadi põhimajale planeeritakse kuni kolm korrust, millest viimane oleks administratsiooni ruumide jaoks ning ehitatud hoone põhjapoolsele osale.
Vallaarhitekt teatas, et muudetud planeering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused, väljaarvatud terviseametilt, sealt on kooskõlastus tulemas.
Kokku on Laululava kinnistu 8500 ruutmeetrile kavandatud ehitusalust pinda 2300 ruutmeetrit. Võimalik oleks ehitada kuni kolm hoonet, millest põhihoone oleks kuni kolme korrusega, kõrgus kuni 11 meetrit.
Esimesel avalikul arutelul pakuti, et pansionaadi ja  ka lasteaia juurde võiks tulevikus pääseda uue ühendustee kaudu, praegu tuleb sõita ringiga ümber aleviku, otseühendus puudub. Ühe variandina oli kõne all võimalik otsetee läbi Kuusalu tehase territooriumi.
Tehase esindaja teatas nüüd koosolekul, et see variant ei sobi, tootmismaalt läbipääsu ei lubata. Ka võimaliku uue ühendustee äärde jääva eramaja omanik ei olnud uue teega nõus.
Kuusalu kortermajade garaažide kõrvalt ei saa alternatiivset juurdepääsu teha, sinna mahuks ühesuunaline liiklus, märkis vallaarhitekt. Ta tõdes, et uusi juurdepääsuteid oleks võimalik kavandada vaid valla uue üldplaneeringuga.
Ligi pooled koosolekul osalenutest leidsid, et pansionaadi võiks Kordejaanile rajada. Kindlalt vastu oli endises metskonnamajas elav lähinaaber, kes soovis, et vallavalitsus vaataks pansionaadi jaoks üle võimalikud muud asukohad.

Vald võib olla osanik
Mitu küsimust esitati selle kohta, kuidas vallavalitsus planeerib pansionaadi ehk eakate hooldekodu rajada ja edaspidist ülalpidamist finantseerida. Avaldati arvamust – kui hooldekodu rajab erakapital, siis hakkab kasumi saamiseks olema kohamaks nii kõrge, et käib kohalikel elanikel üle jõu ning pansionaat võib jääda jõukamate välismaiste pensionäride jaoks.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles Sõnumitoojale, et vald ise hooldekodu ehitama ei hakka, plaan on kindlasti kaasata erakapital: „Meie koostame ja kehtestame detailplaneeringu, teeme tegevuskava ja äriplaani. Turg paneb paika, kas keegi peab vajalikuks ja võimalikuks Kuusallu pansionaati rajada. Vald hakkab maaomanikuna olema osanik, räägime kaasa kohamaksude hinnakujunduses ning tõenäoliselt on tulevikus võimalikud ka hinnaalandused Kuusalu valla elanikele. Kuusalu valla kogukond ei hakka kinni maksma kõigi kohalike elanike hooldekodukohti, nagu maksame lasteaiakohtade eest. Vallal on võimalus doteerida, aga see on juba edaspidine aruteluteema, et kas ja kuidas konkreetselt. Lähtume seadusest, mis ütleb, et lastel on hoolekandekohustus.“
Praegu tasub Kuusalu vald 25 eaka vallakodaniku hooldekodukoha eest osaliselt – lastetud vanainimesed osalevad enda pensioniga, ülejäänu katab vald. Vallal endal on kümnekohaline eakate kodu Kuusalus terviskeskuse majas.
Vallavanem märkis, kui leidub eraettevõtja, kes soovib ehitada Kuusallu pansionaadi, selle valmis teeb ja tööle paneb, siis valla eakate kodu suletakse.
Kui Kuusalu vallavalitsus kinnitab lähinädalatel Laululava kinnistu detailplaneeringu, pannakse see avalikustamisele ning võimalik on esitada planeeringu kohta arvamusi.

Eelmine artikkelAnija valla esindajad said „Maale elama“ messilt üle 40 huvilise kontakti
Järgmine artikkelAlgas jalgpalli rahvaliiga uus hooaeg