Anija vallas tuleb meediateenuse korduskonkurss

1087

Anija valla hinnapäring meediateenuse tellimiseks nurjus, kuna ükski pakkuja ei kvalifitseerunud.

Vallavanem Jüri Lillsoo teatas eelmisel neljapäeval volikogu istungil, et hinnapäringuid meediateenuse kohta telliti kolmelt Harjumaa ajalehelt. Pakkumised tuli esitada 25. märtsil kella kümneks. Tund aega hiljem algas vallavalitsuse istung, kus viibis kohal Harju Ekspressi esindaja.

 Tähtaegselt esitas hinnapakkumise vaid Sõnumitooja, hilinenult Harju Ekspress ja Harju Elu. Sõnumitooja pakkumine avati. Selles tehakse ettepanek säilitada ajalehe väljaandmise senine rahastamispõhimõte – baassumma 5000 krooni pluss 1 kroon valla iga elaniku kohta kuus ehk kokku 11 400 krooni kuus. Selle raha eest pakutakse valla ametlike teadete, vallavalitsuse ja allasutuste teadete, õnnitluste ja kaastunde­avalduste, MTÜde teadete, kõigi tänuavalduste avaldamist piiramatus mahus, vallaelanikele ja kohalikele ettevõtetele soodsate hindadega teadete, kaastundeavalduste, erakuulutuste jm avaldamist ning lehe tellimist alla omahinna, Anija vallast ilmuvate ajakirjanduslike lugude avaldamist rohkem kui ühe ajalehekülje suuruses mahus igal nädalal jm. 

Vallavalitsus otsustas, et Sõnumitooja pakkumine ei vasta tingimustele, kuna see ei sisaldanud hinnapakkumist käibemaksuga ja ilma, vaid dotatsiooni. Hilinenult saabunud hinnapakkumised edastati kinnistes ümbrikes volikogu kantseleile.

Volikogu vaidles ümbrike avamise üle
Volikogu esimees Jaanus Kalev ütles istungil, et võttis telefoni teel ühendust kõigi pakkujatega ning uuris, kas nende pakkumised on jõus. Kõik kinnitasid seda. Seetõttu tegi ta ettepaneku kinnised ümbrikud avada, et mitte veel üht kuud venitada.

Osa volikogu opositsiooni liikmeid vaidles sellele vastu. Leho Trolla ja Kaarel Aruste tõdesid – kuigi Sõnumitooja pakkumises oli sõna „dotatsioon“, on summa ära toodud ning seda võiks arvestada.

Jaanus Kalev: „Kui tuleme vastu ühele pakkujale, tuleme vastu ka teistele.“

Ago Pärnamäe tegi ettepaneku kuulutada välja uus hinnapäringu konkurss.  Urmo Sitsi arvas  – kui ühe pakkuja hind on teada, tuleks enne uut konkurssi ka teised pakkumised avada.

„Juriidiliselt on see päring nagunii läbi kukkunud,“ lausus ta.

Ka vallavalitsuse majanduse vanemspetsialist Viljo Leis arvas – ümbrikud hinnapakkumistega võib avada, kuid nende põhjal parimat pakkumist valida ei saa.

Kahe ülejäänud pakkumise avamise poolt hääletas 10 volikogu liiget – 9 keskfraktsioonist ning Urmo Sitsi Res Publica nimekirjast. Vastu olid 8 valimisliitude Areng ja Lootus esindajat, Maire Kruusamägi keskfraktsioonist jäi erapooletuks.

Volikogu esimees luges ette kaks ülejäänud pakkumist.

MTÜ Ilmakaja on valmis avaldama Anija valla ametlikke teateid ning kajastama valla ja tema elanike tegevust iganädalaselt Harju Ekspressi veergudel 5000 tähemärgi ulatuses koos käibemaksuga 8000 krooni eest kuus.

Kirilille Kirjastuse AS tegi pakkumise avaldada ajalehes Harju Elu Anija valla ametlikke teateid, personaaliaid igal nädalal kuni 6000 tähemärgi ulatuses ning Anija valla tõsisemaid tegemisi ja ettevõtmisi, portreelugusid inimestest kuni 12 000 tähemärgi ehk umbes ajalehe ühe lehekülje ulatuses. Pakuti ka, et valla kahte suuremasse poodi toimetatakse igal nädalal 500 ajalehte. Hind koos käibemaksuga oli 4130 krooni.

Leho Trolla märkis, et Harju Elu on küll värviline ja paksem kui Sõnumitooja, kuid rahvale on seda väga raske selgeks teha, sest nemad austavad traditsioone: „Kui minult küsitakse, millise lehe poolt ma hääletaksin, siis mina olen vana mees ja ka traditsioonide poolt.“

Urmas Jõgisoo nentis – kui 15 aastat tagasi otsustati Sõnumitooja kasuks, siis aeg on edasi läinud ning vaja on muutusi. Kaarel Aruste sõnas, et Sõnumitooja on kvaliteetne ning edasiminek ei tähenda senise lõhkumist.

Seda meelt oli ka Tiit Tammaru: „Kui võtame asemele ajalehe, mis kajastab terve maakonna elu, kaotame kindlasti selle elulähedase informatsiooni, mis ilmub Sõnumitoojas. See ei ole edasiminek, see on tagasiminek.“

Jaanus Kalev kinnitas, et Anija vald on viimase kahe kuuga kõvasti võitnud, kuna Sõnumitoojas pole kunagi nii palju Anija vallast kirjutatud kui nüüd. Pärast 10 minutilist vaheaega tegi ta keskfraktsiooni nimel ettepaneku kuulutada välja uus hinnapäringu konkurss samadel tingimustel. Selle poolt oli volikogu enamus.

Sõnumitooja toetuseks 506 allkirja
Pärast meediateenuse hin­na­päringu tulemuste kinnitamist oli kolmandat korda volikogu päevakorras osaluse otsustamine OÜs Sõnumitooja. Vallavanem Jüri Lillsoo rääkis Sõnumitooja majanduslikust seisust, volikogu liige Mart Schmeidt luges ette Anija valla elanike pöördumise vallavalitsuse ja volikogu poole. Sellele oli alla kirjutanud 506 inimest, kes soovivad Sõnumitooja jätkamist.

Volikogu esimees küsis, kuidas on võimalik sellele alla kirjutada, temale sellist võimalust ei pakutud. Mart Schmeidt selgitas, et kirjad jagati inimestele, kes käisid vallas nendega ringi. Kirju viidi ka kauplustesse: „Väga vabandan, kuid kõikideni me muidugi ei jõudnud.“

Urmas Jõgisoo märkis: „Anija vallas on 6200 elanikku, kuid siin on 500 allkirja.“

Mart Schmeidt vastas, et pöördumisele andsid allkirja täisealised inimesed. Kaarel Aruste lisas –  kui olnuks aega, oleks allkirju veel rohkem.

Ühiskirjaga pöördusid Anija vallavolikogu ja -valitsuse poole ka Kuusalu ja Raasiku valla juhid. Nad tegid ettepaneku jätkata ühiselt Sõnumitooja  väljaandmist 2009. aasta lõpuni, kuna inimestel on ajaleht tellitud ning rahva usaldust ei saa petta. Seda pöördumist volikogule  istungil ei tutvustatud.

Volikogu esimehe ettepanekul lõpetati Sõnumitooja kohta esitatud eelnõu menetlemine.

Pärast istungit kommenteeris Jaanus Kalev Sõnumitoojale, et 506 allkirjaga kiri on vaid osa vallaelanike tahte väljendus: „Kindlasti on seal populismi allkirju, neid, kes kirjutasid alla kampaania korras ning ka Sõnumitooja ideelisi toetajaid.“

Ta selgitas, et hinnapäringu konkursi eesmärk oli teada saada turuhinda, millega on võimalik oma infot ajalehes avaldada.

„Ka inimestel on õigus seda teada, äkki nende arvamus siis muutub. Olen püüdnud hoida volikogus diskussiooni, koalitsioon pole opositsioonist nii-öelda teerulliga üle sõitnud. Mõelge, miks me pole seda teinud. Arutelu läheb edasi, keegi ei ole ju Sõnumitoojat kõrvale lükanud“, kinnitas ta.

Eelmine artikkelVarastamine
Järgmine artikkel1. mail on Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas 7 mõttekoda