Anija, Kuusalu ja Raasiku valla maksutulud kasvasid aastal 2012

1783

Anija vald müüs vallavara edukalt, Kuusalu ja Raasiku vald plaanitust vähem.

Palusime Anija, Kuusalu ja Raasiku valla finantsistidelt ning ka Loksa linnast infot, kuidas saadi eelarvesse maksudest tulu 2012. aastal ning võrdlust 2011. aastaga. Loksa linnast selle kohta infot ei antud.

Anija valla eelarvese oli 2012. aastal kavandatud üksik­isiku tulumaksu 2 723 469 eurot, kokku laekus 2 845 799 eurot ehk 6,58 protsenti rohkem kui 2011. aastal.

Maamaksu oli eelarvesse planeeritud 212 854 eurot, saadi 211 127 eurot – 0,82 protsenti vähem kui aasta varem.

Ressursimaks koosneb Anija vallas vee-erikasutus-, kaevandamis- ja saastetasudest. Vee-erikasutuse eest oli plaanis saada 145 000 eurot, laekus 172 344 eurot. Võrreldes 2011. aastaga oli seda aga 1,5 protsenti vähem. Ka saastetasu laekus eelnenud aastast vähem – 38,7 protsenti, kuigi seda oligi plaanitud vähem: eelarvesse pandi 7500, laekus 6269 eurot. Samas saadi kaevandamistasu varasemast aastast 4,3 protsenti rohkem – loodeti 80 000, laekus 128 140 eurot.

Ka vallavara müüdi 2011. aastaga võrreldes edukamalt, kasv 86 protsenti – 2012 eelarvesse oli plaanitud müügitulu 31 000 eurot, tegelik laekumine oli 58 796 eurot.

Kuusalu valla maksutulud kasvasid, kui võrrelda 2011. aastaga. Tulumaksu saadi rohkem 5,7 protsendi võrra: eelarvesse planeeriti 3 619 900 eurot, laekus 3 631 944 eurot.

Maamaks laekumine jäi peaaegu samaks – 2012 eelarves oli planeeritud natuke varasemast aastast vähem, 355 000 eurot, aga saadi 363 664 eurot.

Ressursimaksu tuli 2012. aastal 33,7 protsenti rohkem kui eelnenud aastal – eelarvesse kavandati 167 300, laekus 199 559 eurot.

Vallavara müüdi 2012 aastal 58,2 protsenti vähem 2011. aastal: plaanis oli saada 130 000 eurot, müüdi 68 200 euro eest.        

Raasiku valla kõik maksulaekumised olid mullu suuremad, kui aastal 2011. Eelmise aasta eelarves oli tulumaksu kavandatud 2 603 815,96 eurot, saadi 2 645 687 eurot. Tõus võrreldes aastaga 2011 oli 9,4 protsenti.

Maamaksu saadi varasemast aastast 1,8 protsenti rohkem, ehkki planeeritud summat täis ei saadud – eelarves oli 124 000, laekus 121 214 eurot.

Ressursimaksu kohta saime vallavalitsuselt infot, et seda tuli vallaeelarvesse 2011. aastaga võrreldes 5,5 korda rohkem – esialgu plaaniti saada 35 500, siis tõsteti prognoosi 68 655 euroni, lõpuks laekus 80 686 eurot (2011 oli 14 553,05 eurot).

Vallavara õnnestus kavandatust müüa vähem – eelarves oli 50 000 eurot, tegelikult saadi müügitulu 15 109 eurot.

Eelmine artikkelTulekahju Sõpruse väljakul
Järgmine artikkelArutelu Kuusalus – kas riigigümnaasium Ida-Harjusse või hoopis Tallinna piirile