Raasiku vallavanem AARE ETS: „Aasta tuleb tegus.“

1078
Raasiku vallavanem AARE ETS: „Üksikisiku tulumaksu suurenemine on omavalitsuse edu pant.“
Raasiku vallavanem AARE ETS: „Üksikisiku tulumaksu suurenemine on omavalitsuse edu pant.“

Raasiku vallavanem AARE ETS, vallavolikogu võttis 2013. aasta eelarve vastu juba jaanuaris. Kas ja miks oli oluline, et eelarve kinnitataks kiiresti?

„Vallavalitsus andis 2013. aasta eelarve ettepaneku volikogule üle juba 1. novembril ning volikogu liikmetel oli aega detsembrikuu istungil ja ka komisjonide koosolekutel eelarve projekti üle arutleda. Nüüd saab vallavalitsus käesoleva aasta projektidel ja investeeringutel varakult niiöelda sarvist haarata ja töödega peale hakata. Kindlasti tuleb lähikuudel ka täpsustusi teha, näiteks on veel selgumata mitmed riigieelarvelised eraldised.“

Kas oli ka vaidluseid opositsiooniga ja kui paljusid nende ettepanekutest võeti arvesse?

„Kui lugeda opositsiooniks Raasiku-põhist nimekirja ja opositsiooni ettepanekuks Raasiku lasteaia juurdeehituse lisamist investeeringute alla, siis sellega on vallavalitsus juba arvestanud. Kohalike valimiste aasta käib ja seda arvestades võib öelda, et eelarve vastuvõtmiseni jõuti vägagi üksmeelselt. Üks volinik hääletas eelarve vastuvõtmisel vastu, ja ma ei teagi, miks. Ühtegi parandus- või täiendusettepanekut ta ei esitanud.“

Kui võrrelda tänavust eelarvet eelmise aasta omaga, siis milline on tulude ja kulude suhe ning mida tähendab see Raasiku vallale?

„Selle aasta eelarve on väikese kasvuga. Töötuse määr väheneb, palgad kosuvad tasapisi, tulumaksu laekumine suureneb. Just üksikisiku tulumaksu laekumise planeeritav kasv loob meie eelarvele tugeva vundamendi. See on suurenenud 8,4 protsenti võrreldes mullusega.

Pärast 2010. aasta mõõna on olukord läinud iga aastaga paremaks. Jõudsime tänavu jälle 2008. aasta ehk viimase viie aasta parimale tasemele. Üksikisiku tulumaks moodustab põhitegevuse tulude eelarvest ligikaudu 69 protsenti. Tänu sellele on suurenenud kulude  eelarve­osa.“

Kui palju raha seekord eelarvest kokku taotleti? Kas palju tuli eelarvest välja jätta?

„Eks taotlused ja soovid on alati suuremad kui reaalsed võimalused. Täpset summat ei ole kokku arvutanud. Allasutused esitasid taotlused augustis ja septembris pidasime nende juhtidega läbirääkimisi. Eelarve menetlemise käigus leppisime kokku, et kasvavate energiakulude tõttu vaatame majanduskulud asutuste lõikes vähemalt korra kvartalis põhjalikult üle.“

Millised on 2013. aasta suuremad ja olulisemad investeeringud?

„Haridusasutused ja eeskätt lasteaiad saavad mastaapsed investeeringud. Nii Arukülla, Pikaverre kui Raasikule läheb pe­rioodil 2012-2013 projektitoetuste ja osaliselt ka laenuraha kaasabil rohkem kui 200 000 eurot objekti kohta. Kavas on Raasiku lasteaia kaherühmaline juurde­ehitus, Pikavere majale maakütte rajamine ja Aruküla lasteaia fassaadide ning siseruumide remonttööd. Kindlasti remondime vallateid. Eelmisel aastal jõudis lõpule veemajandusprojekti etapp, kus renoveeriti joogivee pumplad ja reoveepuhastid Arukülas ja Raasikul. Sel aastal on plaanis ÜVK projekteerimine ja Aruküla liigvee probleemi lahendamine.“

Mida on oodata kultuuri valdkonnas?

Möödunud aasta oli tegus. Tähistasime valla 20. aastapäeva, võidupühal oli Raasikul Harju maakaitsepäev, juulis Aruküla kohvikute päev, augusti lõpus Metsatölli kontsert, oktoobris valla haridus- ja kultuuritöötajate päev.

Ka see aasta on sündmusterohke ja sisukas. Märtsis võõrustame Harjumaa omavalitsustöötajaid talispordipäeval Kivilool. Kavas on traditsioonilised üritused nagu jaanituled, etendused, kohvikute päev ja valla suvespordipäev. Lisaks on sel aastal mitme asutuse juubelid. Vabaajale, kultuurile ja religioonile on 2013. aasta eelarves planeeritud kokku 494 467 eurot, võrreldes 2012. aastaga on kulu suurenenud 22 204 eurot. Tuleb töörohke aasta.“

Millise hinnangu annate 2013. aasta eelarvele?

„Parim võimalik.“

Eelmine artikkelTulekahju Sõpruse väljakul
Järgmine artikkelArutelu Kuusalus – kas riigigümnaasium Ida-Harjusse või hoopis Tallinna piirile