Loksa linnavolikogule esitati rahvaalgatuslik eelnõu, et alustataks ühinemisläbirääkimisi Kuusalu vallaga. Kas ja millal peaksid Loksa linn ning Kuusalu vald liituma?

865

Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI: „On rõõmustav, et Loksal on aktiivne rahvas. Esimene võimalus Loksa linna ja Kuusalu valla ühinemiseks on koos 2017. aasta kohalike valimistega, juhul, kui mõlemal poolel on selleks olemas tahe. Kui toetuda Kuusalu vallas viimati läbi viidud rahuloluküsitlusele, kus tahtsime teada, mida arvatakse liitumisest, siis tulemus ei olnud eriti julgustav.

Tänavu oktoobris toimuvateks kohalikeks valimisteks on Loksa rahvaalgatuslik eelnõu jäänud hiljaks. Seaduses on ette nähtud täht­ajad. Et liitumine saaks toimuda juba sel sügisel, peaksid mõlemad omavalitsused märtsi alguses langetama vastavad otsused. Eelnema peaks põhjalik analüüs, rahvaküsitlus. Kõike seda enam ei jõua. Aga varem või hiljem see liitumine toimub kindlasti.“

Reformierakonna Loksa piirkonnaorganisatsiooni juht, Kuusalu valla majanduskomisjoni liige IGOR IGNAHHIN: „Mida varem liitumine tuleb, seda parem. Kui mõlemal poolel on hea tahe olemas, siis ei oleks praegu veel hilja hakata toimetama kohe nii, et ühinemine tuleks 2013. sügisel. Kindlasti tooks see kaasa palju lisatööd, töögrupid peaksid graafikud paika panema. Võiks vaadata, ehk oleks mõistlik tasustada sellist lisakoormust riigilt makstavast liitumistoetusest.

Minu hinnangul on Loksa ammendanud kõik oma võimalused iseseisvaks toimetulekuks. Ühest suurest tööandjast sõltunud linn on praeguseks ebastabiilses olukorras, töökohti pole, inimesed lahkuvad. Loksa linn on sisuliselt uppunud, on aja küsimus, kui kaua suudetakse teda päästerõngastega vee peal hoida.
Mul on nüüd võimalus võrrelda Kuusalu valla ja Loksa linna eelarvete koostamist. Kuusalu vallal jätkub raha ka tegevuste toetamiseks,Loksal tundub, et ainult valitsuskulude katteks.“   

Kuusalu vallavolikogu esimees ANDRES PAOMEES: „Nagu nädal tagasi ütlesin, Loksa linnavolikogu ja Kuusalu vallavolikogu 2008. aasta otsused on jõus, läbirääkimised võiksid alata, kui Loksa volikogu võtab seisukoha, et algatab need. Siis järgneks sama, mis oli Loksa valla ja Kuusalu valla ühinemise eel, kus ligi aasta sai tehtud tihedat tööd. Töörühmad analüüsisid põhjalikult ühinemise plusse ja miinuseid, palkasime ka abijõudu väljastpoolt.

See liitumine tuleb tahes-tahtmata, see on paratamatus, muud lahendust pole. Rõngasvallad on Eestis ühinenud. Loksa paikneb Kuusalu valla sees, otsekui valge laik Lahemaa rahvuspargis. Praegu Loksal elanikkond pidevalt väheneb, kokku saaksime umbes 10 000 elanikuga valla.

Kiirustada ei maksa, tuleb põhjalikult selgeks teha mõlema omavalitsuse majanduslik seis, vaadata laenukoormust enne, kui leivad ühte kappi panna. Ning kindlasti selgitada välja ka seda, mis tingimustel ühinemine toimuks.“

Loksa linnavolikogu liige ANDRES KAARMANN: „Pean Kuusalu ja Loksa ühinemist tulevikus mõistlikuks, kuigi lähemate aastate jooksul ei ole see kuigi tõenäoline. Kuusalu elanike umbusk Loksa linnas toimuva suhtes on päris kõrge ja arvan, et põhjendatult. Loksa Elus on küll ilusad pildid, kuid linna laenukoormus ühe elaniku kohta on Eesti üks kõrgemaid, see muudab paratamatult ettevaatlikuks. Kui ennustaksin, et 2017. aasta kohalikud valimised toimuksid juba ühinenud omavalitsuses, siis oleks see üpris optimistlik pakkumine. Alustada tuleks koostööd mõnes konkreetses valdkonnas, kus nii Loksal kui Kuusalul võiks olla jagatud arusaam, et ühiselt on võimalik midagi teha kokkuhoidlikumalt või pakkuda elanikele kvaliteetsemat teenust. Võimetele ja tänapäeva vajadustele vastav koolivõrk on väga tõsine väljakutse, kui siin õnnestuks meil koos midagi positiivset ära teha, vähendaks see kindlasti inimeste hirmusid võimaliku liitumise ees. Elanikud saaksid omal nahal tunda ühinemise võimalikke positiivseid külgi, muidu jäävad need liitumisjutud lihtsalt kuivaks targutamiseks.“

Kuusalu vallavalitsuse liige, endine Loksa vallavanem MADIS PRAKS: „Rohkem kui neli aastat tagasi sai liitumisteemaga alustatud, nüüd tuleks läbirääkimistega edasi minna ja tulemuste järgi otsustada. Pikemas perspektiivis on ühinemine loogiline, küsimus on, millal see toimub ja millistel tingimustel. Seni pole kumbki pool suurt huvi üles näidanud.

Kas liitumine praegusel ajal hea lahendus on, ei oska öelda, sest pole Loksa linnaga kursis, puudub ülevaade majanduslikust olukorrast. Laenuprotsent on Loksal suur, aga tuleb arvesse võtta, et vee- ja kanalisatsiooni tehtud investeering oli vältimatu.

Esmalt tuleks hakata tegema koostööd, korraldama koos hariduselu, praegu teeb seda kumbki omavalitsus enda äranägemisel. Kuusalu valla ja Loksa linna koostöö kaudu saab selgeks ka ühinemise perspektiivsus.“

Loksa linnapea VÄRNER LOOTSMANN ei vastanud.

Eelmine artikkelKuusalu vallas põles elumaja pööning ja katus
Järgmine artikkelAlavere lihatööstusel A-Vorst on poelettidel 60 erinevat toodet