Anija kanala vastu 382 allkirja

882

Esmaspäeva, 26. aprilli seisuga oli internetis toetusallkirja andnud 382 inimest üle Eesti.

Anija küla elanike Riho Olbergi ja Hando Jõhvika eelmises Sõnumitoojas avaldatud pöördumisele vastas Anija vallavanem Tiit Tammaru, vallavalitsusel ei ole seaduse järgi ühtegi alust, et ehitusluba peatada. Vallavanem ütles Sõnumitoojale, et otsust ei saa teha emotsioonidele tuginedes.

Pärast kohalike elanike pöördumist avaldas volikogu esimees Jaan Oruaas oma isiklikud seisukohad interneti suhtlusportaalis Facebook Anija vallale tehtud leheküljel. Seal ta ütleb, et valla elanike seas on ka ehituse pooldajaid, kuid nad ei ole koondunud.

Volikogu esimees leiab, et praegu TallEggile kuuluval kinnistul olev hoone riivab silma, uus ehitus annaks külale parema välisilme. Ja kordab vallavalitsuse seisukohta, et ehitusloa väljaandmisel on lähtutud seadustest. Veel toob ta välja asjaolu, et Anija vald on saanud halva kuulsuse ettevõtjate seas: „Läbi aastate on vallas valminud vaid üks uus hoone, kui jätame kõrvale elamute ehitamise. See on spordihoone Kehras. Eelmine oli Alavere koolimaja juba kadunud riigikorra ajal. Kogu muu arendustegevus on olnud vallas surnud, et mitte öelda välja suretatud. See on kindlasti üks põhjustest, et meil ei ole piisavalt tegutsevaid ettevõtteid ja miks valla tulubaas on kõige rohkem „pihta saanud” majanduslanguses.“

Riho Olberg ütles Sõnumitoojale, et vallavalitsuse saadetud kirjas ei ole vastatud ühelegi nende esitatud küsimusele ning plaanis on vaidlustamisega edasi minna. Hando Jõhvik on saatnud vallavalitsusele veel ühe kirja, mis puudutab looduskeskkonna reostust. Vallavalitsusele edastab pöördumise ka Riho Olberg – protseduurireeglite rikkumise kohta, sest temalt kui kinnistu omanikult pole küsitud nõusolekut naaberkinnistule sulglinnufarmi rajamiseks.

Eelmine artikkelTehti kahjutuks laskemoon
Järgmine artikkelTeeme Ära talgutel osales Ida-Harjust ligi 800 inimest