Ani­ja ja Kuu­sa­lu vald pre­mee­ri­vad tub­li­maid õpi­la­si

563

Ani­ja vald tun­nus­tas koo­liaas­ta lõ­pus olüm­piaa­di­del ja kon­kurs­si­del au­hin­na­lis­te­le koh­ta­de­le tul­nud õpi­la­si ning tub­li­maid üle­mi­ne­kuk­las­si­de lõ­pe­ta­jaid Üle­mis­te kes­ku­se kin­ke­kaar­ti­de­ga.

50eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga pre­mee­ri­ti 5 õpi­last. Need on pla­ka­ti­kon­kur­sil „Ra­hu ni­mel“ piir­kon­nas esi­ko­ha saa­vu­ta­nud Iti Mei Neio, ühis­kon­na­õpe­tu­se üle­rii­gi­li­se olüm­piaa­di võit­nud Jaan Viir­mann ja Har­ju­maa koo­li­de oma­loo­min­gu­kon­kur­sil esi­me­seks tul­nud Kat­riin Olesk Keh­ra güm­naa­siu­mist, Lii­vi­de maa­kond­li­kul et­lus­kon­kur­sil esi­ko­ha võit­nud Me­ri­li Man­gus Ala­ve­re põ­hi­koo­list ning Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses 1. ko­ha saa­vu­ta­nud Anett Lii­sa Parts Aeg­vii­du koo­list.

40eu­ro­se kin­ke­kaar­di saa­vad pla­ka­ti­kon­kur­sil „Ra­hu ni­mel“ 2. ko­ha saa­vu­ta­nud Ma­rian­ne Vi­jard ja Har­ju­maa ema­kee­leo­lüm­piaa­dil 2. ko­ha­le tul­nud Dea-Liis Kub­be Keh­ra güm­naa­siu­mist ning Har­ju­maa oma­loo­min­gu­kon­kur­sil 2. ko­ha päl­vi­nud Ala­ve­re Põ­hi­koo­li õpi­la­ne Ves­se Kilk. Pla­ka­ti­kon­kur­sil „Ra­hu ni­mel“ 3. ko­ha saa­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Eve­lin Sikk sai pree­miaks 30 eu­ro suu­ru­se kin­ke­kaar­di.

Üle­mi­ne­kuk­las­si­de kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­jaid pre­mee­ri­ti 20eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. Sel­le said kok­ku 19 õpi­last, kes lõ­pe­ta­sid 5.-8. klas­si: Keh­ra güm­naa­siu­mist 12 õpi­last, Aeg­vii­du koo­list 4 ja Ala­ve­re põ­hi­koo­list 3.

Kuu­sa­lu vald pre­mee­ris üle­mi­ne­kuk­las­si kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si Üle­mis­te kes­ku­se 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. Kok­ku oli kin­ke­kaar­te 201. Kuu­sa­lu kesk­koo­list said kin­ke­kaar­di 94 õpi­last, Kol­ga koo­list 29, Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­list 3 ja Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­list 50. Loksa gümnaasiumi Kuusalu valla õpilasi premeeriti 19 ja Loksa muusikakooli õpilasi 6 kinkekaardiga.

Lok­sa linn kin­gib güm­naa­siu­mi üle­mi­ne­kuk­las­si kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nu­te­le raa­ma­tu, tä­na­vu oli neid 24. Muu­si­ka­koo­li va­hek­las­si kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud saa­vad kin­ke­kaar­di mak­su­mu­se­g, neid õpi­la­si oli 5.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa­par­gis tut­vus­ta­ti eri tant­sus­tii­le
Järgmine artikkelSõnumitoojas 16. juunil